دکتر حسین گلستانیان

دکتر حسین گلستانیان استاد تمام مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر حسین گلستانیان

Dr. Hosein Golestanian

استاد تمام مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز دینامیکی ناپایداری کششی وابسته به اندازه در نانوعملگرهای پیچشی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 14، شماره: 4
2 اثرات چسبندگی نانولوله ی کربنی و زمینه بر خواص الاستیک کامپوزیت تقویت شده با الیاف فازی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
3 بررسی اثر عیوب ساختار اتمی بر ضریب انبساط حرارتی نانولوله کربنی زیگزاگ و آرمچیر به روش دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 16، شماره: 2
4 بررسی تاثیر ارتفاع سقوط و سطح برخورد بر کوفتگی سیب های صادراتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
5 محاسبه ی تحلیلی کشش بین قفسه ای در فرآیند نورد سرد پیوسته (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 41، شماره: 2
6 مدلسازی اثر نیروی واندروالس بر روی ناپایداری توکشان وابسته به اندازه در نانوتحریک کننده های پیچشی با استفاده از مدل پیچش/خمش (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر توزیع یکنواخت نانولوله سینوسی درماتریس پلیمری (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
2 اثر کازمیر و کشش سطحی بر ناپایداری پولین وابسته به اندازه در نانو آینه های پیچشی با استفاده از مدل دو بعدی خمش - پیچش (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
3 ارائهی رابطهای تحلیلی برای محاسبهی کشش بین قفسهای در فرآیند نورد سرد پیوسته ی پنج قفسهای (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 بررسی اثر پیچش نانوتیوب برخواص مکانیکی نانوکامپوزیت ها (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
5 بررسی اثر پیچش نانوتیوب برخواص مکانیکی نانوکامپوزیتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
6 بررسی اثر تغییرات جنس آستری بر استحکام و وزن مخازن تحت فشار کامپوزیتی نوع ۴ ساخته شده به روش پیچش الیاف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
7 بررسی اثر مدول ماتریسبرخواصکامپوزیتهای تقویت شده با نانولوله های حلزونی شکل کربنی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
8 بررسی اثرات توزیع و عیب نانولوله کربنی و توزیع نانو صفحه گرافن بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سه جزئی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
9 بررسی اثرات توزیع و عیب نانولوله ی کربنی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
10 بررسی اثرات ضخامت و تعداد نانولوله های کربنی در نانوکامپوزیت پایه پلیمری (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
11 بررسی استحکام و فشار ترکیدگی مخزن تحت فشار کامپوزیتی نوع ۴ ساخته شده از جنس آستری پلی اتین ترفتالات (PET) و پوسته ی کامپوزیتی CFRP در چینش های لایه ای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
12 بررسی تاثیر نانولوله های کربنی بر مود اول، دوم و انرژی شکست نانوکامپوزیت پلیمری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
13 بررسی تاثیرات مشخصات نانولوله ها و عیب ها بر مدول یانگ نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
14 بررسی خواص کامپوزیت های تقویت شده توسط نانو تیوب های کربنی با استفاده از المان حجمی نماینده مربعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
15 بررسی مکانیزم انتقال تنش بین نانوتیوب خمیده و ماتریس در نانوکامپوزیت ها (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
16 بررسی و مقایسه مدل های مختلف اندر کنش بین نانو لوله و ماتریس جهت تحلیل فرایند Pull-out (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
17 بهبود خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پایه پلیمر تقویت شده با نانو لوله های کربنی چند جداره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
18 تحلیل مایکرومکانیک جدایش نانولوله کربنی از ماتریس پلیمری به کمک مدل ناحیه چسبنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد
19 تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمری با زمینه رزین اپوکسی به روش دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
20 تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت تقویت شده با نانولوله های کربنی تصادفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
21 تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت تقویت شده با نانولوله های کربنی تک جداره با توزیع تصادفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
22 تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های تقویت شده بانانولوله های سینوسی همراستا (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
23 تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای تقویت شده بانانوذرات کروی سیلیکا به روش معادلات میکرومکانیکی و شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
24 تعیین خواصمکانیکی نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانوتیوب های هلیکالی به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
25 تعیین عمر خستگی تیر کامپوزیتی ɪ شکل تحت خمش چهار نقطه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
26 تعیین مدول یانگ طولی و عرضی نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله کربنی سالم و معیوب تحت زوایای صفر، 30 و 45 درجه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
27 تعیین مدول یانگ طولی و عرضی نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی سالم و معیوب تحت زوایای مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
28 شبیه سازی عددی سیکل پخت پره کامپوزیتی توربین باد (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک
29 شبیه سازی عددی نیروی لازم جهت جدایش نانولوله کربنی از ماتریس پلیمری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
30 محیطی برای شبیهسازی نانوکامپوزیتها در نرمافزارهای اجزاء محدود (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
31 مدلسازی جریان رزین در پروسه تولید یک مخروط تو خالی به روش انتقال رزین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید