دکتر علیرضا خرمایی

دکتر علیرضا خرمایی دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر علیرضا خرمایی

Dr. Ali Reza Khormaie

دانشیار دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول ساختواژی واژه سازی و واژه های نوساخته عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 2
2 بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس سلسه مراتب کهنگی گاندل، هدبرگ و زاخارسکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 3، شماره: 4
3 بررسی بازنمایی جنسیت گرایی در ساخت واژه زبان فارسی: رویکردی پیکره بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی پیکره بنیاد متمم اجباری و اختیاری در زبان فارسی بر اساس دستور شناختی لانگاکر (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 5
5 بررسی پیکره‌‌بنیاد زایایی پیشوندهای اشتقاقی در گونة نوشتاری زبان فارسی معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی تاریخی شکل گیری گفتمان نمای «یعنی» در زبان فارسی بر اساس چارچوب کاربردی شدگی هاینه (۲۰۱۳) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 13، شماره: 1
7 بررسی و مقایسه مولفه های زبانی کودکان ۷ تا ۱۲ ساله فلج مغزی با کودکان سالم با تمرکز برنقشه های توپوگرافیک الکتروآنسفالوگرافی کمی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 12، شماره: 1
8 رابطه استعاره و بی ادبی در بافت غیبت رسانه ای بینافردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 9، شماره: 15
9 ساخت های مرحله ای در زبان فارسی ( تحلیلی پیکره بنیاد در چارچوب دستور نقش و ارجاع ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 14، شماره: 4
10 شناسایی پیکره بنیاد الگوهای انسجام بخشی در گفتمان علمی زبان فارسی: رویکردی کاربردی در آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی(مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
11 صفت فاعلی مرکب مرخم: آری یا خیر؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 4، شماره: 7
12 طرحهای زبانشناختی برجسته سازی عناوین در نشریات ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 2، شماره: 2
13 کاربست نظریه استعاره مفهومی در فیلم فروشنده: پژوهشی در نشانه شناسی شناختی سینما (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 32، شماره: 3
14 مقایسه توان شبیه سازی ادراکی در کودکان مبتلا به اختلال ویژه خواندن و کودکان طبیعی از دیدگاه شناخت جسمی شده (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 13، شماره: 1
15 مقایسه توان شبیه سازی حرکتی کودکان نارساخوان با کودکان طبیعی هنگام پردازش افعال حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 2
16 نقش روابط مجازآفرین در ترسیم مرزهای خود و دیگری: تحلیل نقادانه-شناختی قدرت های جهانی و تروریسم در گفتمان اولین سخنرانی خاتمی، احمدی نژاد و روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
17 نقش کانونی سازه گسسته در جملات گسسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل معناشناختی معماهای تصویری حدس کلمه بر اساس مدل فضاسازی کلسون (2001) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی