دکتر مهین ناز میردهقان

دکتر مهین ناز میردهقان دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهین ناز میردهقان

Dr. Mahinnaz Mirdehghan

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرایش واژگانی در جملات خبری گویش آتنی (ساروی) درچارچوب نظری بهینگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 3
2 آموزش زبان فارسی به لاری زبانان بر مبنای تحلیل مقابله ای و روش تکلیف محور (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 8، شماره: 2
4 بررسی مقابله ای رده شناختی همگانی های گرینبرگ در گونه های ترکی رزن، تبریز و استانبولی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 4
5 بررسی مقایسه ای آرایش واژگانی برمبنای دیدگاه رده شناسی هاکینز (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 5
6 تاثیر «تاکید» بر جایگاه شناسه های واژه بستی گویش وفسی بر پایه دستور واژی-نقشی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 39
7 تاثیر رویکرد تکلیف محور و انگاره ی اندرسون بر درک متون اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 3
8 تاثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 1، شماره: 2
9 تاثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانه مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی (مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
10 تاثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانۀ مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
11 تاملی بر الگوهای تاثیرگذار زبان شناسی شناختی در مطالعات میان رشته ای با تاکید بر واژه قرآنی «شاکله» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 1، شماره: 2
12 تبیینی شناختی بر استعاره های شباهت بنیاد در یازده جزء پایانی قرآن مجید (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 9، شماره: 17
13 تحلیل مجموعه کتاب های «زبان فارسی» از منظر نشانه شناسی فرهنگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 1
14 تحلیلی رده‌شناختی بر ترتیب واژگانی و مطابقه در گویش اِوَزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 4، شماره: 2
15 تدوین و ارزیابی درسنامه های جامع آموزش زبان فارسی به چینی زبانان در سطح پایه براساس چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 8، شماره: 1
16 تفاوت عملکرد حافظه کاری و سوگیری توجه در واژگان زبان اول و دوم در فارسی آموزان چینی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 1
17 تفاوت های جنسیتی زبانی در به کارگیری دایره واژگان فارسی درچهارچوب تکامل رشد ارتباطی: بررسی موردی در دو کودک دو قلو (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
18 توصیف واکه های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 5، شماره: 10
19 تهیهی مطالب آموزشی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بر مبنای رویکرد تلفیقی رایانه مبنا و کلاس مبنا در آموزش همزمان مهارت های زبان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 1، شماره: 1
20 حالت و حالت نمایی در وفسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 3، شماره: 5
21 حرف اضافه نمایی افتراقی در وفسی درچهارچوب نظریه بهینگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 3
22 خطاهای نوشتاری فارسیآموزان آلمانی زبان در سطح مقدماتی: خطاهای املایی-واجی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 3، شماره: 1
23 درک ضرب المثل های فارسی در نوجوانان یک زبانه و دو زبانه : تحلیل مقایسه ای عملکردبر پایه مدل اقناع محدودیت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
24 ساختواژه تحلیلی پیوندی زبان فارسی بر پایه نظریه صرف توزیعی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 2
25 عدم تقارن درک و تولید زبانی در کودک: مرور و نقدی بر تبیین رویکرد بهینگی دوسویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 5، شماره: 8
26 کاربرد خلاق رویکرد شناختی در تسهیل آموزش زبان انگلیسی برای کودکان فارسی زبان در سطح متوسط (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 1
27 مطالعة موردی زبان‌پریشی دوزبانة کردی-فارسی (با تأکید بر مقایسة کاربرد کلمات دستوری و واژگانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 4، شماره: 2
28 مقایسه رده شناختی ساخت های موصولی ترکی آذربایجانی، کره ای، مجاری و فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 10، شماره: 2
29 نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه ای هوش شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش اصطلاحات زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: راهبر دهایی آموزشی در طراحی دروس (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
2 The Relationship between Learning Styles and English Educational Development of High School Students in Myandorud/Mazandaran based on Kolb’s Model (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 تحلیل سلسله مراتب نشانداری درمقوله های زبان فارسی گفتاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 هسته پژوهشی زبانهای آسیایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای