دکتر مهین ناز میردهقان

دکتر مهین ناز میردهقان دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهین ناز میردهقان

Dr. Mahinnaz Mirdehghan

دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرایش واژگانی در جملات خبری گویش آتنی (ساروی) درچارچوب نظری بهینگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 3
2 آموزش زبان فارسی به لاری زبانان بر مبنای تحلیل مقابله ای و روش تکلیف محور (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 8، شماره: 2
4 بررسی مقابله ای رده شناختی همگانی های گرینبرگ در گونه های ترکی رزن، تبریز و استانبولی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 4
5 بررسی مقایسه ای آرایش واژگانی برمبنای دیدگاه رده شناسی هاکینز (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 5
6 تاثیر «تاکید» بر جایگاه شناسه های واژه بستی گویش وفسی بر پایه دستور واژی-نقشی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 39
7 تاثیر رویکرد تکلیف محور و انگاره ی اندرسون بر درک متون اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 3
8 تاثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 1، شماره: 2
9 تاثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانه مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی (مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
10 تاثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانۀ مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
11 تاملی بر الگوهای تاثیرگذار زبان شناسی شناختی در مطالعات میان رشته ای با تاکید بر واژه قرآنی «شاکله» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 1، شماره: 2
12 تبیینی شناختی بر استعاره های شباهت بنیاد در یازده جزء پایانی قرآن مجید (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 9، شماره: 17
13 تحلیل مجموعه کتاب های «زبان فارسی» از منظر نشانه شناسی فرهنگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 1
14 تحلیلی رده‌شناختی بر ترتیب واژگانی و مطابقه در گویش اِوَزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 4، شماره: 2
15 تدوین و ارزیابی درسنامه های جامع آموزش زبان فارسی به چینی زبانان در سطح پایه براساس چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 8، شماره: 1
16 تفاوت عملکرد حافظه کاری و سوگیری توجه در واژگان زبان اول و دوم در فارسی آموزان چینی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 1
17 تفاوت های جنسیتی زبانی در به کارگیری دایره واژگان فارسی درچهارچوب تکامل رشد ارتباطی: بررسی موردی در دو کودک دو قلو (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
18 توصیف واکه های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 5، شماره: 10
19 تهیه و تدوین متون فیلم آموزشی برای پرفا (۱)سطح پایه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی دوره: 6، شماره: 10
20 تهیهی مطالب آموزشی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بر مبنای رویکرد تلفیقی رایانه مبنا و کلاس مبنا در آموزش همزمان مهارت های زبان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 1، شماره: 1
21 حالت و حالت نمایی در وفسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 3، شماره: 5
22 حرف اضافه نمایی افتراقی در وفسی درچهارچوب نظریه بهینگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 3
23 خطاهای نوشتاری فارسیآموزان آلمانی زبان در سطح مقدماتی: خطاهای املایی-واجی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 3، شماره: 1
24 درک ضرب المثل های فارسی در نوجوانان یک زبانه و دو زبانه : تحلیل مقایسه ای عملکردبر پایه مدل اقناع محدودیت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
25 ساختواژه تحلیلی پیوندی زبان فارسی بر پایه نظریه صرف توزیعی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 2
26 عدم تقارن درک و تولید زبانی در کودک: مرور و نقدی بر تبیین رویکرد بهینگی دوسویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 5، شماره: 8
27 فرایندهای فکری کودکان و نوجوانان در درک طرحواره های تصوری جملات فارسی بر اساس نظریه ژان پیاژه(۱۹۷۳) (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 12، شماره: 46
28 کاربرد خلاق رویکرد شناختی در تسهیل آموزش زبان انگلیسی برای کودکان فارسی زبان در سطح متوسط (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 1
29 مطالعة موردی زبان‌پریشی دوزبانة کردی-فارسی (با تأکید بر مقایسة کاربرد کلمات دستوری و واژگانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 4، شماره: 2
30 مقایسه رده شناختی ساخت های موصولی ترکی آذربایجانی، کره ای، مجاری و فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 10، شماره: 2
31 نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه ای هوش شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 7، شماره: 13
32 واکاوی فنون بلاغت ادبیات فارسی از منظر آموزش به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی دوره: 7، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش اصطلاحات زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: راهبر دهایی آموزشی در طراحی دروس (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
2 The Relationship between Learning Styles and English Educational Development of High School Students in Myandorud/Mazandaran based on Kolb’s Model (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 تحلیل سلسله مراتب نشانداری درمقوله های زبان فارسی گفتاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 هسته پژوهشی زبانهای آسیایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای