دکتر مهرداد نغزگوی کهن

دکتر مهرداد نغزگوی کهن دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

دکتر مهرداد نغزگوی کهن

Dr. Mehrdad Naghzguy-Kohan

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از اراده تا آینده : دستوری شدگی «زمان آینده» در فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 7، شماره: 13
2 از بین رفتن بعضی امکانات تصریفی فعلی در زبان فارسی جدید و پیامدهای آن (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی افعال وجهی در هورامی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 3
4 بررسی ساخت بند موصولی در کردی کرمانجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 8، شماره: 4
5 بررسی کلمات ربط تقابلی فارسی و چگونگی تکوین آنها (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 4
6 تاثیر سلسله مراتب رده شناختی شخص و شمار در تحول تاریخی ضمیرهای انعکاسی فارسی نو (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 40
7 تکوا ژ تصر یفی ی و کارکرد آن در گذر تاریخی فارسی نو (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 24
8 جهان های ممکن ساخت شرطی در زبان فارسی معاصر (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 2
9 چگونگی شناسایی موارد دستوری شدگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 2
10 دستوری شدگی حرف تعریف نکره در فارسی باستان از منظر دستور ساخت مدار (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 4
11 دستوری شدگی و بسط استعاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 1
12 دستوری‌شدگی طبقه‌نمای «/done ne» در گونۀ تاکستانی زبان تاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 1
13 رده‌شناسی ساخت شرطی در زبان فارسی‌نو (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 36
14 سیر تغییرات ساخت‎های سببی صرفی و نحوی در فارسی نو؛ پژوهشی پیکره‎بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 4
15 طرح‌واره‌های مالکیت در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 11، شماره: 1
16 مطابقه متعارف فعلی در گویش زین آبادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 19
17 مقایسه دستوری شدگی و دستوری زدایی در فارسی کنونی (مطالعه موردی: تبدیل برخی وندهای تصریفی به اشتقاقی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 3، شماره: 4
18 مکان یابی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 6، شماره: 9
19 نقش بازتحلیل در تغییرات صرفی زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 4، شماره: 11