دکتر عبداله آقایی

دکتر عبداله آقایی استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر عبداله آقایی

Dr. Abdollah Aghaei

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Applying Multi-Agent Intelligent System to Decision Making with Knowledge Management Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
2 ارایه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 10
3 ارایه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی تولید مبتنی بر قیمت گذاری و زمان بندی کار کارگاهی-ارایه مثال موردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 14
4 ارایه ی مدل برنامه ریزی خطی برای مسیله ی دیرترین زمان ها در شبکه های پروژه با مدت زمان انجام غیرقطعی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
5 Opinion Mining in Persian Language (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
6 Opinion Mining in Persian Language Using Supervised Algorithms (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 3، شماره: 3
7 بررسی معیارهای ارتقای مدیریت کیفیت و تعالی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مطالعه ی موردی شبکه ی مادر مخابراتی کشور (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 11
8 پارک فناوری مجازی در ایران: تحلیل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 4، شماره: 14
9 پیش‎بینی سری های زمانی مالی با استفاده از روش هالت وینترز چندگام جلوتر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 3
10 تنظیم و کالیبراسیون مدلهای پیچیدهی رایانهیی با رویکرد مهندسی - آماری مطالعهی موردی: ماشین کاری به کمک لیزر (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 12
11 توسعه ی مدل استوار چند بازه یی برای مواجهه با عدم قطعیت هیستوگرامی (مطالعه ی موردی: مکان یابی تسهیلات) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
12 شناسایی و تحلیل روندهای پژوهشی در رشته مهندسی صنایع در مقالات منتشرشده در بازه زمانی 2012 تا 2015 میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 67
13 قیمتگذاری پویای پروازهای موازی با درنظرگرفتن رفتار انتخابی مشتری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 2
14 متاع پرسپکتیو : زمینه اقتصادی پیدایش پرسپکتیو خطی در نقاشی متاخر صفوی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 58
15 متافیزیک مواجهه فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقاشی رنسانس (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 6، شماره: 18
16 مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 66
17 نقش اعداد تصادفی در شیبه سازی و بررسی تحلیلی الگوریتم های تولید اعداد تصادفی و ارائه روش تلفیقی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
18 نقش پارک فناوری مجازی در تحول ماهیت صنعت و دانشگاه در اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی به منظور تصمیم گیری درخصوص نحوه ارائه محصولات خاص درصنعت هواپیمایی درفضای رقابتی موجود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه یک زنجیره تأمین چابک در قالب یک مدل چندهدفه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه یک ساختار یکپارچه برای مدیریت دانش در سازمان های مجازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 ارایه مدل مکان یابی تخصیص چند سطحی در چارچوب شبکه های صف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 ارایه یک مدل زنجیره تامین برای ساخت تولید افزودنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 اولویت بندی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تجهیزات پیشرفته با استفاده از الگوریتم خوشه بندی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 EFQM با رویکرد مدیریت دانش - ارائه یک مدل تلفیقی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 Impact of Intellectual Property on The Performance of Small and Medium Enterprises Within the Service Sector (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
9 Project Portfolio Selection and Scheduling Under Uncertainty Conditions with Consideration of Reinvestment (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 بررسی اثر شکست های تعاملی در پیش بینی قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 بررسی تاثیر اولویت در خدمت دهی به مشتریان در بهینه سازی مساله مکانیابی–تخصیص سلسله مراتبی تسهیلات پرازدحام درچارچوب سیستم های صف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 بررسی تحلیلی پیرامون مسیله مدیریت پروژه در حالت های تک پروژه ای و چند پروژه ای تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 بررسی تحلیلی تحقیقات پیرامون مسائل زمان بندی چند پروژه ای با رویکردهای چند هدفه، حالت های اجرائیچندگانه فعالیت ها، زمان/هزینه انتقال منابع، پروژه های توزیع شده و شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 بررسی جامع استفاده از نتایج سیستم مدیریت دانش برای ارتقای برند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
15 بررسی قابلیت های مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل در تحلیل مدیریت ریسک زنجیره تأمین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
16 بررسی مدل های موجود جهت ارزیابی کیفیت و تعالی با در نظر گرفتن حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT (مطالعه موردی شبکه های مادر مخابراتی کشور) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
17 بررسی مدل های موجود جهت ارزیابی کیفیت و تعالی با در نظرگرفتن حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات - (ICT) مطالعه موردی: شبکه های مادرمخابراتی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
18 بررسی مروری تحقیقات انجام شده در زمینهی سنجش آماری عدم قطعیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 بررسی و تحلیل مدل های موازنه زمان و هزینه ی احتمالی در شبکه های کنترل پروژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 بکارگیری سیستم چند-عامله هوشمند در مدیریت دانش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 پیش بینی تعداد درخواست های انجام وارانتی با توجه به انجام نگهداری و تعمیرات به صورت میانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 پیش بینی میزان خسارت مدل شوک حدی با رویکرد مدل های سری های زمانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
23 پیکربندی زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 تأثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
25 تحلیلی بر کاربردهای شبیه سازی در نظام بانکداری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
26 تعیین بازه های زمانی وقوع رویدادهای پروژه با استفاده از برنامه ریزی خطی فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
27 تعیین بازه های زمانی وقوع رویدادهای شبکه پروژه بر مبنای برنامه ریزی امکانی دو هدفه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 حل مساله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع، قابلیت انجام کارها در حالتهای مختلف و در نظر گرفتن زمان و هزینه انتقال منابع (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 درآمدی بر توسعه یک مدل مدیریت کیفیت داده محور برای صنعت سینما (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
30 زمانبندی فازی پروژه با استفاده از اعداد خطی تکه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
31 شبیه سازی مدل کنترل موجودی محصولات فسادپذیر با در نظر گرفتن تخفیف در قیمت فروش به کمک پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
32 عرفان در نقش ترنج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
33 کاهش سربار مسیریابی در شبکه های سیار موردی بر اساس پروتکل DSR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
34 کشف روابط و الگوهای پنهان در خرابی تجهیزات کنترل عددی کامپیوتری با استفاده از الگوریتم Apriori (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
35 لزوم توجه به جایگاه تربیت بدنی در مدارس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
36 مدل های پایه در زمینه ی رشد قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 مدلسازی قابلیت اطمینان زمان سفر شبکه در بزرگراه ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 مدیریت ریسک زنجیره تأمین: مرور ادبیات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
39 مدیریت کیفیت در سازمانهای مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت
40 مروری بر ادبیات مدلهای یکپارچه صف- موجودی: ارائه یک طبقه بندی موضوعی جدید (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 مساله مسیریابی وسیله نقلیه با زمان سفر غیرثابت و کاهش ریسک مسیر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
42 معرفی شاخص کارایی فرآیند بر اساس نسبت سیگنال به اغتشاش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 معرفی یک شاخص کارایی فرایند استوار برای پروفایل های خطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
44 نقش داده های انبوه در سیستم مدیریت دانش مالی و بانکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
45 نقش مدیریت دانش در سازمانهای مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه
46 نقش مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی در بازاریابی اینترنتی مورد کاوی شرکتها و سازمانهای ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
47 نوآوری الکترونیکی E-Innovation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه
48 نوآوری الکترونیکی EInnovation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه