دکتر فرهاد رهبر

دکتر فرهاد رهبر Professor, Economics Faculty, University of Tehran,

دکتر فرهاد رهبر

Dr. Farhad Rahbar

Professor, Economics Faculty, University of Tehran,

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of the Value Chains of the Petrochemical Industry With a Focus on the New Approach of Petro-Refinery (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 6، شماره: 4
2 An Economic Analysis of Intraclass Marriage (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 18، شماره: 1
3 آیندۀ نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
4 ارائه چارچوب مفهومی تبیین تاب آوری سازمانی در برابر فساد در سازمان های اقتصادی دولتی ایران با الهام از هستی شناسی رئالیسم انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
5 اقتصاد رفتاری و سیاستگذاری عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 4
6 اقتصاددانان رفتاری و نظریه های آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 1
7 الگوی پارادایمی مقابله با تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 4
8 Designing a dynamic foreign trade system model to investigate the effect of customs during the Covid ۱۹ Disease (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 4، شماره: 2
9 Productivity Changes Of Food Processing Industries In Provinces Of Iran; ۱۹۹۲- ۲۰۰۱ A Non-Parametric Malmquist Approach (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 15، شماره: 26
10 بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی ۱۳۸۶-۱۳۶۳ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 3
11 بررسی تاثیر تکانه های بهره وری انرژی بر انتشار آلاینده دی اکسیدکربن در بخش های اصلی اقتصاد ایران با رویکرد Panel-VAR (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 6
12 بررسی خودهمبستگی فضایی انتشار گاز دی اکسیدکربن از طریق سرریز فضایی حکمرانی خوب در کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 1
13 بررسی منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای آسیایی (مطالعه موردی: گاز دی اکسیدکربن و ذرات معلق) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 58
14 بررسی میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه‎ی هرمز به وسیله تخمین تابع تقاضا برای نفت منطقه‎ی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 2
15 پول شویی و آثار و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 38، شماره: 3
16 تاثیر دستیابی به مرجعیت علمی در امنیت و اقتدار ملی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 6، شماره: 22
17 تاثیر غیرخطی عوامل موثر بر تولید بنگاه های صنعتی ایران: الگوی آستانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 3، شماره: 7
18 تبین مدل رشد متکی به تجارت خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 32، شماره: 2
19 تبیین گفتمان اندیشه ها، آراء، نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) در زمینه مقابله با تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 40
20 تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه های استانی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 9، شماره: 17
21 تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
22 تدوین راهبردهای اقتصادمقاومتی دانش‎بنیان (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 13
23 تعیین قیمت بهینه برق: مطالعه موردی شرکت توانیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 24
24 رتبه بندی عوامل موثر بر ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر ثبات مالی در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 11، شماره: 39
25 رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 78
26 سناریونویسی بهای نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
27 شناسایی ظرفیت های صنعتی ایران با استفاده از مدل پیچیدگی اقتصادی با تاکید بر بازار صادراتی کشورهای همسایه منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
28 شناسایی نظام گمرکی مطلوب ایران مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 2، شماره: 8
29 شناسایی و تحلیل کلان روندهای موثر بر بهای نفت خام با رویکرد آینده نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 2
30 طراحی مدل نوین خط مشی گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
31 طراحی مدلی برای سناریونگاری بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران کلیدی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
32 کاربرد روش تجربه انتخاب در تخمین تمایل به پرداخت خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 4
33 مطالعه نحوه ایجاد رونق تولید با استفاده از سیستم دینامیکی تجارت خارجی به همراه کنترل کننده PI (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 10، شماره: 36
34 مقاله پژوهشی:صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 9
35 موانع سرمایه‎گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرنوسانات درآمدهای نفتی بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
2 ارائه الگوی جامع ارزیابی عملکرد شرکت های عضو بورس اوراق بهادار با رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
3 ارائه الگوی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در بازار بورس انرژی با رویکردمعادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
4 ارزیابی و مقایسه عملکرد شرکت های دارویی عضو بورس اوراق بهادار با رویکردهای تحلیل پوششی داده ها و داده کاوی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
5 بررسی اثر یارانه پنهان بر تقاضای برق بخش کشاورزی استان مازندران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
6 بررسی اثرات خصوصی سازی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
7 بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
8 بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
9 نقش حکمرانی دولت در توسعه ظرفیت بخش خصوصی کشور جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی