دکتر عبدالحسین شیروی

دکتر عبدالحسین شیروی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر عبدالحسین شیروی

Dr. Abdolhossein Shiravi

استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review of the Compliance of the NIOC's Process of Board of Directors' Appointment with the Principles of Good Corporate Governance (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 6، شماره: 2
2 استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 33، شماره: 1
3 اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار در اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 1
4 Energy Dual Pricing in Iran and Its Impact on Accession to the World Trade Organization (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 2، شماره: 4
5 بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 2
6 بررسی حقوقی ساختار قرارداد های آفست (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 86
7 بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تـجاری با توجه به رویه قضایی بین ‎المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 104
8 بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 58
9 پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 1
10 تحلیل اقتصادی مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 99
11 تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 84
12 تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 16
13 چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 2
14 حسن نیت در توافقات عمودی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 75، شماره: 75
15 حقوق حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 64
16 رژیم بین المللی مسیولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 2
17 رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک (رویکرد تطبیقی قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین ملی کشورهای معاهد کنوانسیون) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 2
18 ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن در حقوق نرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 5
19 مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 75، شماره: 74
20 مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 34
21 هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 19، شماره: 1