دکتر عبدالحسین شیروی

دکتر عبدالحسین شیروی

دکتر عبدالحسین شیروی

Dr. abdolhosein Shiravi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استنشاقی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن بر روی بیان پروتئین p53 در بیضه موش های نژاد Balb/C به روش ایمونوهیستوشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 2
2 اثر بربرین هیدروکلراید بر آسیب بیضه ای در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 3
3 اثر تجویز دراز مدت ملاتونین در درمان آسیب های بیضه ای ناشی از دیابت ایجادشده با استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 3
4 اثر تجویز سولفید هیدروژن بر اختلالات حافظه و یادگیری و مرگ سلولی نکروز در ناحیه هیپوکامپ در مدل سمیت عصبی ناشی از مت آمفتام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 2
5 اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی میوه تمشک (Rubus fruticosus L) بر سطح سرمی لیپیدهای خون در موش های صحرایی نر دیابتیک القا شده با STZ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
6 اثر عصاره آبی گل بنفشه (Viola cornuta) بر آسیب بیضه‌‌ای موش‌‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 5، شماره: 4
7 اثر نانوذرات طلا بر محور HPG (هیپوتالاموس-هیپوفیز-گنادی) موشهای سوری نرنژاد NMRI (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 4
8 اثرات داروی ضد صرع توپیرامات بر تکوین لوله عصبی و اسکلتی جنین‌‌های موش سوری نژاد NMRI (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 6، شماره: 1
9 Teratogenic Effects of Phenytoin in NMRI Mouse Fetuses (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 82
10 بررس اثر تزریق درون صفاقی عصاره الکلی دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) بر وزن اپیدیوم و دفران و میزان ذخیره اسپرم در اپیدیدیم (ESR) در موشت رت نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی اثر تجویز ابستاتین بر بهبود حافظه فضایی و مرگ سلولی ناحیه هیپوکامپ بر اثر ایسکمی جریان مجدد مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 3
12 بررسی اثر عصاره الکلی کورکومین (زردچوبه) بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 3
13 بررسی اثر عصاره هیدرولیکی میوه زنیان Carum copticum بر بهبود زخم در موش های رت دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 2
14 بررسی اثر کلرید کادمیوم در دوران جنینی بر گناد نر و مطالعه هیستولوژیکی در دوران بلوغ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 6، شماره: 23
15 بررسی اثرات عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده بر میزان سقط جنین و ناهنجاری جنین موش صحرایی نژاد ویستار در روز 4 بارداری (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 1
16 بررسی برخی صفات زیستی Natrix tessellate (Ophidia: Colubridae) جنس نر در شهرستان ساری استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
17 بررسی تاثیر تغییرات اپی ژنتیکی بر فرآیند ترمیم پلاناریا با استفاده از تیمار به‏وسیله کوچک مولکول‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 6، شماره: 4
18 بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل (Dip: Syrphidae) در شهرستان دامغان (معرفی ۲۳ رکورد از استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 13
19 بهبود تولید رده های سلولی پرتوان هاپلوئید از جنین های پارتنوژنتیک موش به واسطه مهار همزمان مسیرهای پیام رسانی MEK و TGFβ (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 6، شماره: 3
20 مطالعه هیستومورفومتریک اثر عصاره آبی هسته انگور ( Vitis Vinifera ) بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 2
21 مطالعه هیستومورفومتریک اثر عصاره الکلی دانه انگور (Vitis Vinifera) بر روی ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر دوزهای مختلف نانوذرات نقره بر روی طحال موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
2 بررسی اثر عصاره آبی کورکومین بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
3 بررسی اثر عصاره الکلی کورکومین بر ترمیم زخم دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
4 بررسی اثر عصاره زغال اخته (Cornus mas) بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی نر دیابتی نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
5 بررسی اثرعصاره ی اتانولی پوست میوه بلوط ایرانی بر ترمیم زخم معده در موش صحرایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
6 بررسی فون سوسمارهای پناهگاه حیات وحش دودانگه در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
7 بررسی فون مارهای پناهگاه حیات وحش دودانگه در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
8 بررسی میزان جذب نانو اکسید روی در ریه موش سوری ماده نژاد NMRI (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 بررسی میزان دوزهای مختلف نانو ذرات. بر روی مغز در موش صحرایی نر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
10 بررسی میزان رسوب دوزهای مختلف نانوذرات اکسید روی بر روی بیضه موش سوری نر بالغ نژادNMRI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
11 بررسی میزان رسوب نانو اکسید روی بر روی بافت کلیه در موش سوری نر نژاد NMRI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
12 تاثیر زهر عقرب ادنتوبوتوس دوریه (Odontobuthus doriae) بر میزان اوره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
13 تاثیر عصاره میوه زغال اخته (Cornus mas) بر محور HPG در موش صحرایی نر دیابتی نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
14 زمستان خوابی افعی قفقازی (Gloydius intermedius) در شرایط اسارت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
15 زمستان خوابی افعی قفقازی (Gloydius intermedius) در شرایط اسارت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی