دکتر محمد فاریابی

دکتر محمد فاریابی دانشیار، دانشگاه تبریز

دکتر محمد فاریابی

Dr. Mohammad Faryabi

دانشیار، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.