دکتر رضا پورطاهری

دکتر رضا پورطاهری Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

دکتر رضا پورطاهری

Dr. Reza Pourtaheri

Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Economic Statistical Design of a Three-Level Control Chart with VSI Scheme (دریافت مقاله) مجله آمار و مدل محاسباتی دوره: 1، شماره: 1
2 توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 11
3 مازاد سرمایه شرکت بیمه بلافاصله قبل و در زمان ورشکستگی در فرآیند ریسک کلاسیک با عامل اغتشاش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 3
4 مانده های ورونوی و کاربرد آنها در ارزیابی برازش مدل های فرایند نقطه ای: یک مطالعه کاربردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 23، شماره: 2
5 مانده های ورونوی و کاربرد آنها در ارزیابی برازش مدل های فرایند نقطه ای: یک مطالعه کاربردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Economic-Statistical Design of VSI Hotelling’s T2 Control Chart Using ABC algorithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی