دکتر عبدالرحمن راسخ

دکتر عبدالرحمن راسخ Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

دکتر عبدالرحمن راسخ

Dr. Abdorrahman Rasekh

Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تزریق روغن کنجد در ناحیه CA۱ هیپوکامپ بریادگیری و حافظه فضایی و تداخل آن با استروییدهای جنسی در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 3، شماره: 2
2 الگویابی عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 2
3 Comparing the Effect of Breast-Feeding and Oral Glucose on Infants Vaccination Pain (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 4، شماره: 2
4 Effect of Topical Nitroglycerin on the Occurence and Severity of phlebitis due to Indwelling Intravenous Catheter in Hospitalized Patients (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 12، شماره: 47
5 برآورد پراکنش آلاینده های منتشره از منابع متحرک آلودگی هوا (منطقه مورد مطالعه: اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
6 برآورد تابع تولید محصولات مشخص کشاورزی در ایران با استفاده از روش بیشینه آنتروپی تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
7 بررسی اثرات تجویز خوراکی و تزریقی عصاره کیست های سارکوسیستیس فوزی فورمیس بر عملکرد سیستم انعقاد خون در خرگوش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 1
8 بررسی روند تغییرات ماهانه تنوع و تراکم وجمعیت پرندگان آب زی تالاب هورالعظیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 3
9 بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به البندازول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
10 تحلیل بیزی مدل فضایی گاوسی با خطای اندازه گیری در پیش گوها (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 13، شماره: 1
11 تشخیص نقاط پرت در مدل رگرسیونی لیو (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 8، شماره: 1
12 شناسایی مشاهدات پرت در مدل رگرسیونی ریج تحت محدودیت های خطی تصادفی (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 13، شماره: 1
13 شناسایی و مقایسه تعداد و تنوع پرندگان پارک های ملت و پردیس قائم در شهر مشهد در دو فصل تابستان و پاییز ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 4، شماره: 4
14 کاربرد آمار در باستان شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 6، شماره: 1
15 کاربرد شبکه های عصبی در رتبه بندی اعتباری فروش اقساطی متقاضیان وام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 32
16 مدل سازی داده های آمیخته بقا و گسسته با استفاده از تابع مفصل (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 10، شماره: 1
17 مدل سازی معادلات ساختاری جهت بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 3
18 مطالعه هویت طبقاتی اجتماعی زنان شاغل در دانشگاه های اهواز با استفاده از مدل های قطری تحرک (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 8، شماره: 4
19 نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا استروژن روند ترمیم زخم را در موش های دیابتی تسریع می کند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 ارزیابی زیستی رودخانه مارون بااستفاده ازشاخص BMWPوساختارجمعیتی ماکروبنتوزها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
3 بررسی تاثیر دفع کندههای حفاری آبی روی برخی خصوصیات خاک منطقه دفع کندهها(میدان نفتی آزادگان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
4 بررسی دگرگونی ساختاری در تولید ناخالص ملی با استفاده از رگرسیون چندکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
5 بررسی شاخص های تنوع زیستی ماکروبنتوزها در پایش کیفی تالاب شادگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
6 بررسی شاخص های تنوع زیستی و روندتغییرات جمعیت پرندگان آبزی تالاب هورالعظیم (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
7 بررسی فون پرندگان حاشیه رودخانه دز با استفاده از شاخص های تنوع زیستی در دو فصل بهار وتابستانبازه مورد مطالعه : حد فاصل سد دز تا سد تنظیمی دز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
8 بررسی کاربرد باکاس به عنوان یک جاذب ارزان قیمت برای حذف سرب از آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
9 بررسی میزان آلودگی صوتی منطقه 4 (فصل بهار)شهر اهواز و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل و کاهش آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
10 بررسی میزان آلودگی صوتی منطقه 6 شهر اهواز (فصل زمستان)و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل و کاهش آن (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
11 بررسی میزان تاثیر سرعت باد در تشدید غلظت PM10 در هوای شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
12 بررسی میزان نیکل (Ni)در خاک منطقه دفع کنده های حفاری پایه روغنی مطالعه موردی:میدان نفتی آزادگان جنوبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
13 بررسی نوسان جمعیت اگرت ساحلیEgretta gularis به عنوان شاخص زیست محیطی در جزیره نخیلو (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
14 بررسی همبستگی آماری غلظت (PM(10 با سرعت باد در شهراهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
15 پرندگان به عنوان شاخص بحرانهای محیط زیستی درپارکهای شهری مطالعه موردی تراکم و تنوع پرندگان پارک پردیس قائم درشهر مشهد (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
16 تأثیر اکیناسه پورپوره آ بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
17 تعیین آب رودخانه کرخه با استفاده از شاخص کیفیت آب NSFWQI (حد فاصل سد مخزنی کرخه تا حمیدیه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
18 تعیین ارتباط غلظت فلز کادمیم با پارامترهای کیفی آب در رودخانه کارون با استفاده از روشهی مدل سازی رگرسیونی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
19 تعیین TPH کندههای حفاری روغنی سیستم تخلیه صفر روی خاک منطقه دفع(میدان نفتی آزادگان جنوبی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
20 روند نوسان جمعیت پرندگان آبزی تالاب هورالعظیم شاخص تغییرات اکوسیستم تالاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
21 مباحث تشخیصی درمدل رگرسیونی ریج با خطای خود همبسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
22 مقایسه میزان جیوه و متیل جیوه در بافت سخت خرچنگ (Sesarma boulengeri) در دو فصل زمستان و بهار در رودخانه اروند و ارائه راهکارهایی بهمنظور سلامت جامعه (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت