دکتر حسن رشیدی

دکتر حسن رشیدی Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

دکتر حسن رشیدی

Dr. Hassan Rashidi

Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Cellular Learning Automata (CLA) Approach to Job Shop Scheduling Problem (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 4
2 A Compound Decision Support System for Corporate Planning (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 3، شماره: 10
3 A deep-belief network approach for course scheduling (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 3
4 A Model-Driven Decision Support System for Software Cost Estimation (Case Study: Projects in NASA۶۰ Dataset) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 5، شماره: 18
5 An Efficient Extension of Network Simplex Algorithm (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 2
6 An Estimation of Basin Sediment using Regression Analysis and Artificial Neural Network- A Case Study in Kordan Basin (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 9، شماره: 2
7 Automated Guided Vehicles - A Review on Applications, Problem Modeling and Solutions (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
8 Declarative Semantics in Object-Oriented Software Development - A Taxonomy and Survey (دریافت مقاله) مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 1
9 Investigating the Effective Factors on Adoption of E-Learning System in Qazvin University of Medical Sciences (دریافت مقاله) مجله آمار و مدل محاسباتی دوره: 1، شماره: 2
10 Objects Identification in Object-Oriented Software Development - A Taxonomy and Survey on Techniques (دریافت مقاله) مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر دوره: 3، شماره: 2
11 On Attributes of Objects in Object-Oriented Software Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 30، شماره: 3
12 Scheduling in Container Terminals using Network Simplex Algorithm (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
13 Simulation and Evaluation of Network Simplex Algorithm and its Extensions for Vehicle Scheduling Problems in Ports (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری دریایی دوره: 11، شماره: 1
14 Two New Methods of Boundary Correction for Classifying Textural Images (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 10، شماره: 1
15 رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی (دریافت مقاله) دانشنامه تحول دیجیتال دوره: 1، شماره: 1
16 یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص خوابگاه های دانشجوئی در شرایط کرونا زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 2
17 یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص هفته های ترم تحصیلی به دانشجویان رسته های مختلف در شرایط کرونا زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new methodbased on fuzzy theory for classifying textural images (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
2 An Approach to Reduce QoS MonitoringOverhead in ESB (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی
3 Fault Tolerance Mobile Agent in 3D mesh Network (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
4 Presenting Metrics for Evaluation of Expert Systems Based on Service-Oriented Architecture (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
5 بررسی خصوصیات رئولوژیکی خامه کم چرب تهیه شده با صمغ های بومی (کندر، کتیرا و فارسی) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 توسعه یک سیستم تصمیم یار بالینی برای تشخیص زودهنگام کووید۱۹ با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 ذخیره سازی و سیستم دسترسی خود تطبیق داده های بزرگ سلامت مبتنی بر اینترنت اشیاء هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
8 ضرورت ادغام معماری هوش تجاری و معماری مه داده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر