دکتر بهرام صادقپور گیلده

دکتر بهرام صادقپور گیلده Department of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

دکتر بهرام صادقپور گیلده

Dr. Bahram Sadeghpour Gildeh

Department of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A likelihood control chart for monitoring bivariate lifetime processes (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 11، شماره: 2
2 ACCEPTANCE SINGLE SAMPLING PLAN WITH FUZZY PARAMETER (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 8، شماره: 2
3 Assessing process performance with incapability index based on fuzzy critical value (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 13، شماره: 5
4 Kolmogorov-smirnov two-sample test in fuzzy environment (دریافت مقاله) مجله ابرساختارها دوره: 6، شماره: 2
5 Minimax risk strategy for‎ ‎testing capability (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 11، شماره: 1
6 Monitoring Fuzzy Capability Index \widetilde{C}_{pk} by Using the EWMA Control Chart with Imprecise Data (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 10، شماره: 2
7 On the multivariate process capability vector in fuzzy environment (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 13، شماره: 5
8 Statistical inference for the non-conforming rate of FGM Copula-Based bivariate exponential lifetime (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 11، شماره: 1
9 The Design of Generalized Likelihood Ratio Control Chart for Monitoring the von Mises Distributed Data (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 12، شماره: 1
10 بررسی وضعیت بخش حمل و نقل استان مازندران و مقایسه آن با ویژگی های بخش حمل و نقل دیگر استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 11، شماره: 5
11 تحلیل داده های بورس بر اساس تابع مفصل (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 26، شماره: 1
12 شاخص های کارایی یک متغیره و چندمتغیره در محیط فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 4، شماره: 1
13 طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 2، شماره: 1
14 معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده های فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 4، شماره: 3
15 مقایسه نتایج مدل رگرسیون لجستیک و الگوریتم CART در تعیین عوامل پیش آگهی دهنده ابتلا به بیماری عروق کرونر درشهر مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 31، شماره: 195
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون بوت استراپ فازی روی میانگین با استفاده از فاصلهDp,q (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
2 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف دو نمونه ای در محیط فازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
3 استنباط پیشگو ناپارامتری فازی برای کمیت های تصادفی برنولی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
4 استنباط فازی برای ارزیابی کارایی فرآیند تولید (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
5 اولویت بندی دروس اختیاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته آمار با استفاده از روش AHP و تلفیق رویکرد فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
6 The performance of MEMWA control chart in generalized additive profile monitoring (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
7 Two new fuzzy process capability indices for asymmetric tolerance interval (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
8 تاثیر خطای بازرسی بر قدرت تشخیص طرح نمونه گیری تعویقی چندگانه (IIEC 2017) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 رگرسیون کمترین توان های دوم برای داده های ورودی و خروجی فازی بازه ای مقدار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
10 مدلی برای تخمین عملگر جمع فازی روی اعداد فازی مختلف با استفاده از ـ برش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
11 مقایسه آماری بین روشهای متفاوت رده‌بندی اعداد فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
12 نمودار کنترل X_MR برای داده های فازی خود همبسته با استفاده از فاصله D (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
13 نمودار کنترل X-MR برای داده های فازی خودهمبسته (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
14 نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی براساس اعداد فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
15 نمودارهای کنترل ناپارامتری فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران