دکتر محمود رضا ملائی نیا

دکتر محمود رضا ملائی نیا دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زابل

دکتر محمود رضا ملائی نیا

Dr. Mahmoud Reza Molainia

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه فیروزآباد استان فارس، با ریزمقیاس نمایی خروجی مدل های گردش جوی به وسیله نرم افزارهای SDSM و LARS-WG (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 1
2 ارزیابی کارآیی الگوریتم های آموزش شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد پارامترهای کیفی آب دشت قروه-دهگلان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 59
3 الگوی جریان و استهلاک کارمایه در سرریزهای پلکانی با ارتفاع پله ی غیر یکنواخت (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 23
4 بررسی اثر رسوب بر وقوع سیلاب در حوضه آبریز رودخانه قره سو با استفاده از تابع های مفصل (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش بر اساس گزارش های چهارم و پنجم هیات بین المللی تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
6 بررسی توزیع مشترک دومتغیره ویژگی های سیل در حوضه آبریز رودخانه قره سو با استفاده از تابع های مفصل بیضوی و ارشمیدسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی علل کاهش سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان ارومیه) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
8 مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از تلفیق GIS و AHP (مطالعه موردی: حاشیه کویر لوت، کرمان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات تغییراقلیم با ریزمقیاس نمایی مدل IPCM4 تحت سناریوی A2 مطالعه موردی: ایستگاه سبزوار (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی اثرات تغییراقلیم خراسان رضوی با ریز مقیاس نمایی مدل CGCM3T63 تحت سناریوی A1B (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
3 ارزیابی تغییراقلیم حوزه آبخیز کرج استان البرز در دوره 2065 - 2046 ، با ریزمقیاس نمایی داده های مدل گردش جوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
4 ارزیابی مدل MODFLOW در شبیه سازی اندرکنش مخازن آب سطحی بر آبخوان در راستای توسعه و بهره برداری پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 ارزیابی میزان تاثیر سخت کننده های افقی، عمودی و قطری برعملکرد دیوار برشی فولادی دارای بازشو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 استخراج سیلاب رودخانه سیستان با استفاده از ماسکینگام غیرخطی بدون اثر سد (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 استفاده از مدل SWAT در شب یه سازی رواناب در حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛ یافته های نوین و کاربردی
8 انتخاب مناسب ترین روش زمین اماری جهت پهنه بندی خشکسالی در استان کرمان به کمک نرم افزار ARC GIS (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 برآورد دبی پیک سیلاب های ۱۰ و ۲۵ ساله بر روی رودخانه سیستان با استفاده از نرم افزار HEC-RAS (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بررسی اثرات تغییراقلیم بر پارامترهای هواشناسی در حوزه آبریز سد بارزو با استفاده ازمدل CCSM4 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
11 بررسی ارتباط حجم آب پشت سد کجکی بر پوشش گیاهی منطقه سیستان و دریاچه هامون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
12 بررسی تأثیر عدد فرود بر نسبت آبگیری در آبگیر جانبی با مقطع ذوزنقه ای با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی سبک سازی بتن گوگردی با استفاده از سبک دانه پرلیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
14 بررسی عملکرد مدل ریز مقیاسنمایی LARS-WG مطالعه موردی ایستگاه نسا کرج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
15 بررسی کیفی آب های زیرزمینی دشت ایرانشهر با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
16 بررسی مشخصه های جریان دوفازی درتندآبهای پلکانی با مدل عددی ANSYS CFX (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 پیش بینی جریان با استفاده از سیستم شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی سد بارزو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
18 پیش بینی جریان با استفاده از سیستم شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی سد بارزو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
19 پیشبینی و ارزیابی اثرات احداث سد بر آبخوان با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی: محمدآباد دشت گرگان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 تاثیر بادشکن درختی اکالیپتوس بر تغییر سرعت باد، دما و رطوبت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
21 تاثیر بادشکن درختی گز در تغییر سرعت باد، دما و رطوبت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
22 تعیین بهترین مدل آشفتگی در شبیه سازی جریان برروی سرریز های پلکانی با مدل عددی ANSYS CFX (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
23 تعیین پارامترهای موثر بر شبیه سازی رواناب در حوضه کرخه با روش SUFI-II (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
24 تعیین مناسب ترین روش زمین اماری در تهیه نقشه تغییرات TDS و TH اب های زیرزمینی مطالعه موردی:شهرستان فسا (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
25 شبیه سازی رواناب در حوضه آبریز کرخه و واسنجی مدل با روش GLUE (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
26 شبیه سازی سرریز پلکانی با استفاده از مدل عددی ANSYS CFX مطالعه موردی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 شبیهسازی اثرات پارامتر محیطی باد بر روی توزیع زمانی و مکانی غلظت آلاینده در مخازن سطحی با استفاده از مدلCE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
28 شبیهسازی اثرات دمای هوا بر رفتار آلودگی در مخازن سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 مدلسازی آبخوان دشت مرودشت - خرامه با استفاده ازgis (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
30 مقایسه روابط تجربی با مدل های عددی در محاسبه راندمان هوادهی در تخلیه کننده تحتانی سد ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 مقایسه عملکرد روش های ریزمقیاس نمایی SDSM و LARS-WGمطالعه موردی: ایستگاه سد تنگاب استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
32 وزن دهی مدل های گردش عمومی جوی ته منظور دستیابی به بهترین مدل های مناسب با منطقه(مطالعه موردی: سد تنگاب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست