دکتر بهروز کشته گر

دکتر بهروز کشته گر دانشگاه زابل

دکتر بهروز کشته گر

Dr. Behrouz Keshtehgar

دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روشی جدید برای ارزیابی قابلیت اعتماد سازه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 36
2 ارائه ی الگوریتمی اصلاحی برای روش های گرادیان مزدوج غیرخطی به منظور محاسبه ی شاخص قابلیت اعتماد سازه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 2
3 ارزیابی احتمال خرابی صفحات مستطیلی با شرایط تکیه گاهی متفاوت با استفاده یک روش طول گام دینامیکی متناهی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 30، شماره: 1
4 ارزیابی پارامترهای خوردگی آرماتورها جهت تحلیل احتمالاتی تیرهای بتن مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 87
5 بهبود روش انتقال پایدار برای تحلیل قابلیت اعتماد مرتبه اول (یادداشت پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 28، شماره: 2
6 بهبود روش انتقال پایدار بهمنظور کنترل هم گرایی رویه اندازه گیری عملکرد ساز هها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 2
7 بهینه سازی پمپ به عنوان توربین در شبکه آبرسانی با رویکرد زیست محیطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 2
8 بهینه سازی سیستم پمپاژ فاضلاب در شرایط جریان متغیر با مدل الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 1
9 تأثیر الگوی کشت و ورمی‌کمپوست بر تغییرات عناصر غذایی خاک در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.)، بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
10 تحلیل حساسیت قابلیت اعتماد فازی سازه ها براساس روش انتقال پایداری تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 32، شماره: 1
11 تحلیل قابلیت اعتماد فازی سازه‌ها با استفاده از روش دینامیکی انتقال پایدار امتدادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 37، شماره: 1
12 تحلیل قابلیت اعتماد مرتبه اول سازه ها به کمک روش بهینه سازی بهبود یافته جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 51
13 روش وزنی تصادفی شبیه‌سازی ‌‌مونت‌کارلو برای تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 37، شماره: 2
14 طراحی بهینه بدترین حالت سامانه پیشرانش هیدرازین برای یک سامانه انتقال مداری تحت عدم قطعیت مبتنی بر حداکثر درستنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 14، شماره: 3
15 طراحی بهینه سامانه کنترل پیشرانش تک مولفه ای آب اکسیژنه برای یک سامانه انتقال مداری ماهواره تحت عدم قطعیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 9، شماره: 2
16 مدل سازی مبتنی بر تجزیه وتحلیل ستون های دایره ای فولادی پرشده با بتن تحت فشار محوری توسط شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 32، شماره: 3
17 مدل های ریاضی جدید مبتنی بر رویه تحلیل رگرسیون برای تنظیم بهینه ی پارامترهای TMD (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 4
18 مشارکت زنان متاهل در بازار کار ایران: مدلسازی غیرخطی تابع لاجیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 27
19 مطالعه تولید آنتروپی و ارزیابی خواص آماری انتقال حرارت در جریان مغشوش (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سخت کننده ها بررفتار دینامیکی صفحات مستطیلی تحت بار ضربه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی قابلیت اعتماد سازه های فلزی بر مبنای طرح آیین نامه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
3 ارزیابی کارایی یک اتصال فولادی طرح شده با آیین نامه فولاد ایران به کمک تئوری احتمالاتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
4 بررسی اثرات مصالح نانو بر مقاومت فشاری انواع بتن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
5 بررسی احتمال خرابی تیر فلزی تحت مود پیچشی جانبی با در نظر گرفتن اثر سبک سازی دیوار خارجی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
6 بررسی احتمال خرابی لوله های تحت خوردگی بر اساس روش شبیه سازی مونت-کارلو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی انواع فرم های نامنظمی توام در هندسه پلان و ارتفاع بر پاسخ الاستیک سازه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد
8 بررسی پارامتر پراکندگی تابع حداکثر درست‌نمایی در پیش‌بینی مدل‌های غیرخطی تصادفات شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
9 بررسی تاثیر نوع تابع توزیع احتمال در انتخاب مدل پیش‌بینی تصادفات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
10 بررسی قابلیت اعتماد تیر بتن مسلح تحت اثر خوردگی به روش مونت کارلو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
11 بررسی قابلیت اعتماد صفحات مستطیلی بر اساس شرایط حدی جابجایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
12 بررسی لرزه ای رفتار غیر خطی پل های کابلی ایستای دهانه بزرگ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی لرزه‌ای رفتار غیر خطی هندسی پل کابلی ایستا دهانه بزرگ، با عرشه جعبه‌ای، با توجه به زاویه برخورد امواج لرزه‌ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی موقعیت بهینه میلگردهای تقویت صفحات فولادی متکی بر تیر تحت اثر بار انفجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
15 بررسی و مقایسه قاب های خمشی مختلط RCS با قاب های خمشی بتنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 پیش بینی مقاومت نهایی محوری ستون های دایره ای فولادی پرشده با بتن توسط شبکه ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
17 تاثیر زاویه برخورد امواج لرزه‌ای بر رفتار بعد از کمانش موضعی عرشه پل کابلی ایستا دهانه بزرگ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 تأثیر زاویه برخورد امواج یک زلزله تحت تحریک یکنواخت، بر پاسخ پل های کابلی ایستا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
19 تأثیر عدد رینولدز بر خواص آماری پارامترهای انتقال حرارت جابجایی جریان مغشوش حاوی نانو سیال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
20 تحلیل آماری اثر کسر حجمی نانو ذرات در ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان مغشوش سیال نانو در یک لوله دایره ای شکل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
21 تحلیل آماری عملکرد دیوار برشی فولادی با توجه به عدم قطعیت در خواص مصالح و ضخامت جداره دیواره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
22 تحلیل قابلیت اعتماد لوله های انتقال گاز برمبنای روش گرادیان مزدوج غیرخطی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
23 تخمین ضرایب مدلهای غیرخطی پیش‌بینی تصادفات بر مبنای تابع حداکثر درستنمایی لگاریتمی و روش بهینه‌سازی گرادیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
24 محاسبه شاخص قابلیت اعتماد بر مبنای روش گرادیان مزدوج غیر خطی Conjugate-Descent (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 مدلسازی اجزاء محدود لوله های فولادی با توجه به نقص خوردگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
26 مقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روشهای عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 مقایسه روش‌های عددی در حل معادله دیفرانسیل حرکت: تئوری و کاربرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها