دکتر علیرضا خواجه گیر

دکتر علیرضا خواجه گیر دانشیار  ادیان و عرفان تطبیقی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر علیرضا خواجه گیر

Dr. Alireza Khajegir

دانشیار ادیان و عرفان تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی هنر بودایی از طریق شمایل شناسی مودراها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 29
2 بررسی اثر مولفه های دینی برایمان و لوازم آن درمعناداری زندگی ازدیدگاه امام محمد غزالی و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 11، شماره: 2
3 بررسی دیدگاه «ادوارد تایلور» و «جیمز فریزر» درباره خاستگاه و تکامل دین (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 14
4 بررسی دیدگاه های عرفانی امام خمینی و تطبیق با اشعار کلیدی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
5 بررسی عناصر عرفان عملی در مثنوی معنوی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
6 بررسی عناصر عرفان عملی در مثنوی معنوی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
7 تاثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت درباره نقش و کارکرد پیر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 11، شماره: 4
8 تبیین تطبیقی سرشت انسان در قرآن کریم و اوپانیشادهای کهن (دریافت مقاله) دوفصلنامه رویکرد مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث دوره: 1400، شماره: 1
9 تبیین مرتبه علم الهی در مرتبه قضاء از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 9
10 تحلیل مراتب علم الهی در حکمت متعالیه صدرایی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 13، شماره: 4
11 تحلیل مسیله عنایت الهی در حکمت متعالیه صدرایی (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 46، شماره: 1
12 تعالی معنوی انسان در آموزه های مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 8، شماره: 4
13 رابطه متقابل دین و اسطوره در پدیدارشناسی دینی الیاده و روانشناسی تحلیلی یونگ (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 23
14 سیر انفسی در مکتب ودانته و حکمت متعالیه صدرایی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 7، شماره: 27
15 عرفان و تمدن؛ کاوشی در مشارکت سیاسی عرفا و متصوفه با تکیه بر نقد قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 70
16 عشق و بهکتی در مکتب مولانا و رامانوجا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 4، شماره: 3
17 فرآیند آگاهی متعالی در مکتب یوگا و آئین ذن (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 53، شماره: 2
18 فرایند خداباوری یهود با تاکید بر شواهد قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 1
19 مراتب شناخت در عرفان مولوی و آیین بودا (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 8، شماره: 14
20 معناشناسی حضرات خمس در عرفان اسلامی و تری کایه در مهایانه بودایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 39
21 موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 10
22 واکاوی الگوی آفرینش در اساطیر ایران و یونان باستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 6، شماره: 2
23 وجوب نظام هستی در معناشناسی قضای الهی از منظر حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر آموزه های عرفان اسلامی در برقراری صلح و همزیستی مسالمت آمیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
2 تبیین جایگاه دنیا و آخرت در کلام امیر بیان،امام علی (ع) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی
3 تقدس طبیعت در فرهنگ ایرانی و فرهنگ شرق دور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی
4 رابطه هنرهای رزمی شرق دور با ذن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی
5 عالم فرشتگان به روایت متون اسلامی و متون زرتشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی