دکتر آرش دقیقی

دکتر آرش دقیقی دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر آرش دقیقی

Dr. Arash Daghighi

دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Novel Silicon on Diamond Structure to Improve Drain Induced Barrier Lowering (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 7، شماره: 1
2 An Investigation in the I-gate Body Contact for Partially Depleted SOI MOSFET (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 8، شماره: 1
3 استخراج مدل مداری نزدیک به ولتاژ آستانه برای افزاره های سیلیکون بر روی الماس با عایق دو لایه به منظور محاسبه ولتاژ آستانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 21، شماره: 1
4 Body Current Optimization Using Threshold-Voltage-Adjust-Implant Engineering in ۴۵nm SOI MOSFET (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 15، شماره: 4
5 Crosstalk Enhancement in ۳۲ nm FD SOI MOSFET using HR Substrate and Multilayer BOX (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 5، شماره: 2
6 Experimental PI Fuzzy Controller to Control Pinch-roll Pressure via Hydraulic servo-valves in Continuous Casting Machines in Mobarakeh Steel Company (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 14، شماره: 3
7 Temperature Effect Investigation of ۴۵nm Silicon-on-Diamond MOSFET Transistors (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 3، شماره: 1
8 بدست آوردن رابطه ی ولتاژ آستانه در ماسفت های سیلیکون روی الماس با طول کانال 22 نانومتر و یک لایه عایق اضافی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 16، شماره: 2
9 بررسی و شبیه‌سازی تأثیر میزان غلظت ناخالصی زیرلایه بر زمان تأخیر کلیدزنی در ترانزیستورهای اثر میدان UTBB 22nm سیلیکون روی عایق دولایه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 18، شماره: 1
10 رابطه جدید محاسبه مقاومت بدنه درترانزیستورهای MOSFET PD SOI در مقیاس نانومتر (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 4
11 کنترل سرعت موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتریسی با ولتاژ ورودی نامتعادل (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 2، شماره: 6
12 محاسبه ولتاژ آستانه ماسفت سیلیکون روی الماس با عایق دولایه بدنه فوق نازک به روش تحلیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 21، شماره: 1
13 یک مفهوم جدید در طراحی مدارات RF با استفاده از ترانزیستورهای سیلیکون بر روی عایق (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Novel Method to Improve Linearity of High Frequency Circuits Designed with PD SOI MOSFET (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A Novel Silicon on Diamond Structure to Improve Drain Induced Barrier Lowering (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 ارائه مدل سیگنال کوچک ترانزیستور سیلیکون روی الماس با عایق دو لایه و محاسبه فرکانس قطع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
4 استفاده عملی از کنترلر فازی جهت جایگزینی کنترلر سروو ولوهای هیدرولیکی در مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
5 افزاره نانو سیلیکون روی عایق دولایه جهت بهینه سازی اثرات خودگرمایی وکاهش جریان نشتی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
6 Room Air Temperature Reduction by Using Different Types of Thermal Insulation (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
7 Thermal effects analysis and comparison of the 22nm silicon-on-diamond transistor with the similar silicon-on-insulator transistor and reduction of the off current of neighboring transistors (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
8 بررسی ابعاد مطلوب و روش های استخراج ولتاز آستانه در افزاره 28nm-UTBB SOI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
9 بررسی اتصال بدنه I-gate در ترانزیستور سیلیکون روی عایق قسمتی تهی شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
10 بررسی اثر طول ناحیه اکساید در ترانزیستورهای نسبی سیلیکون روی عایق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
11 بررسی اثر همشنوایی از طریق بستر در ترانزیستورهای سیلیکون روی الماس با عایق دو لایه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
12 بررسی اثرات دمایی زیرپایه های سیلیکون روی الماس درپروسه 45nm (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 بررسی افزایش جریان نشتی در ترانزیستورهای سیلیکون روی الماس تمام تخلیه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
14 بررسی مقاومت بدنه در اتصال بدنه I-gate در ترانزیستور سیلیکون روی عایق قسمتی تهی شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
15 بررسی میزان دوپینگ نوار P در اتصال بدنه I-gate در ترانزیستور سیلیکون روی عایق قسمتی تهی شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
16 بررسی و محاسبه تیوری ولتاژ شکست حالت روشن در افزاره سیلیکون روی عایق با طول کانال 54 نانومتر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
17 بررسی وابستگی زمانی ولتاژ آستانه ترانزیستور به میزان غلظت ناخالصی زیر لایه در ترانزیستورهای UTBB تمام تخلیه سیلیکون روی عایق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
18 بهبود محاسبه مقاومت بدنه در ترانزیستورهای PD SOI MOSFET با مقیاس 45nm نانومتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
19 تاثیر غلظت زیرلایه بر میزان چگالی الکترون ها در ناحیه ی کانال ترانزیستورهای UTBB تمام تخلیه سیلیکون روی عایق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
20 تاثیر مقاومت بدنه بر بهبود ولتاژ شکست ترانزیستورهای سیلیکون روی عایق جزئی تهی شده با طول کانال 45 نانومتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر
21 تاثیر مقاومت بدنه بر فرآیند شکست ترانزیستورهای ماسفت نفوذی افقی سیلیکون روی عایق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
22 تحلیل و بررسی اثرات دمایی ترانزیستور nm 22 سیلیکون روی الماس ، مقایسه آن با همتا سیلیکون روی عایق و همچنین بررسی تغییرات دمایی ترانزیستورهای کناری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
23 ترانسیستور توام تخلیه ی سیلیکوى روی عایق با بدنه و لایه ی نازک اکساید مدفون شده UTBB با طول گیت 22 نانومتر و بررسی عملکرد آن با اعمال بایاس گیت دوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی
24 شبیه سازی ترانزیستور 45 نانومتر سیلیکون روی عایق با اتصال بدنه زیر سورس و مقایسه آن با ترانزیستور مرسوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
25 شبیه سازی سه بعدی و بهبود رسانایی خروجی در ترانزیستورهای سیلیکون روی عایق (SOI) با اتصال بدنه لوزی شکل و طول کانال 45 نانومتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
26 شبیه سازی نحوه تشکیل کانال در ترانزیستور سیلیکون روی الماس ۲ لایه با استفاده از روش کوانتومی و مقایسه آن با روش کلاسیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق
27 شبیه سازی ولتاژ آستانه در ترانزیستور سیلیکون روی الماس ۲لایه با روشهای کوانتومی و مقایسه آن با روشهای کلاسیک و مدلسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق
28 طراحی نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ تمام مجتمع در فرکانس 5 GHz با استفاده از تکنولوژی µmTSMC 0/18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
29 فرمول تحلیلی تغییرات ولتاژ آستانه در ترانزیستور سیلیکون روی الماس دو لایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
30 محاسبه ی تحلیلی ولتاژ آستانه ی افزاره ی سیلیکون بر روی الماس به وسیله مدل خازنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
31 مدل ولتاژ آستانه ی ماسفت های سیلیکون روی الماس با یک لایه عایق اضافی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
32 مدلسازی فازی ولتاژ آستانه در ماسفتهای سیلیکون روی الماس دولایه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
33 نانو ترانزیستور سیلیکون رو یالماس دو لایه جهت بهینه سازی میدان الکتریکی نفوذی درین و کاهش اثر(DIBL) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
34 ولتاژ آستانه و خازن بدنه در ماسفت های سیلیکون روی الماس با یک لایه عایق اضافی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
35 یک ساختارجدید افزاره سیلیکون روی عایق دولایه برای بهبود شیب زیرآستانه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران