دکتر غلامرضا اسدی کرم

دکتر غلامرضا اسدی کرم استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر غلامرضا اسدی کرم

Dr. Gholamreza Asadi Karam

استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شیلاجیت بر سطح سایتوکاین های پیش التهابی و ضد التهابی در آسیب کبدی در موش صحرایی نر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 159
2 اثر محافظت نورونی استروئیدهای جنسی زنانه بعد از جراحت تروماتیک مغزی در موش صحرایی: نقش سیتوکین های التهابی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 10، شماره: 1
3 ارزیابی سندروم X شکننده در مبتلایان به عقب ماندگی ذهنی خفیف در شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 5، شماره: 1
4 Correlation of ۲,۴-DDT with CDH۱ Gene Promoter Methylation in Gastric Cancer (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 31، شماره: 1
5 Decrease in blood flow and temperature of rat knee joint by calcium channel blockers in chronic inflammation (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 10، شماره: 4
6 Decrease in blood flow and temperature of rat knee joint by calcium channel blockers in chronic inflammation (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 10، شماره: 4
7 Effect of raw garlic on blood biochemical factors in hyperlipidemic and hyperglycemic individuals (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 11، شماره: 2
8 Effect of raw garlic on blood biochemical factors in hyperlipidemic and hyperglycemic individuals (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 11، شماره: 2
9 Effects of sex steroid hormones on neuromedin S and neuromedin U۲ receptor expression following experimental traumatic brain injury (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 19، شماره: 10
10 Evaluation of the protective effect curcumin on encephalopathy caused by intrahepatic and extrahepatic damage in male rats (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 24، شماره: 6
11 Interleukin ۱۷A: A Potential Target for Its Plausible Roles in the Pathogenesis of Idiopathic Epistaxis (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 34، شماره: 1
12 MGMT methylation alterations in brain cancer following organochlorine pesticides exposure (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 1
13 Mumijo Protection gainst Acetaminophen-Induced Acute Hepatic Injury: Role of Oxidative Stress (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 25، شماره: 1
14 Opium induces apoptosis in Jurkat cells via promotion of pro-apoptotic and inhibition of anti-apoptotic molecules (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 19، شماره: 2
15 Role of melatonin receptors in the effect of estrogen on brain edema, intracranial pressure and expression of aquaporin ۴ after traumatic brain injury (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 21، شماره: 3
16 The Effect of Hempseed Oil on Markers of Systemic Inflammation in Hemodialysis Patients: a single- blind randomized trial (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 28، شماره: 3
17 The relation of hypertension and aldosterone-renin ratio with the severity of coronary artery disease in non-diabetic patients (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 26، شماره: 1
18 The Safety and Efficacy of Rosa Damascena Extract in Patients with Type II Diabetes: preliminary Report of a Triple Blind Randomized Acarbose Controlled Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 26، شماره: 1
19 بررسی اثر غلظت های مختلف پودر میوه هندوانه ابوجهل (حنظل) بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در موش های صحرایی نر دیابتی شده (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 11، شماره: 1
20 بررسی کمبود فعالیت آنزیم گلوکز ۶- فسفات دهیدروژناز در متولدین شهرستان رفسنجان در پاییز ۱۳۸۳ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 6، شماره: 4
21 عوامل موثر بر پاسخ دهی به واکسن هپاتی گواتر هیپراندمیک در راویز رفسنجان، احتمال وجود گواتروژن های ناشناخته (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 1، شماره: 2
22 مرگ برنامه ریزی شده سلول های بیضه در موش های صحرایی معتاد به تریاک (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 10، شماره: 3
23 مقایسه آنتی تیروئید آنتی بادی ها و میزان ید ادراری در افراد هیپوتیروئید با افراد سالم در شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۸۵ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 حذف دیازینون از محلو های آبی با استفاده از فرآیند الکتروفنتون (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 حذف دیازینون از محلول های آبی با استفاده از سلولز میکروبی واجد نانوذرات آهن (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران