دکتر رمضان تیموری یانسری

دکتر رمضان تیموری یانسری استادیار  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دکتر رمضان تیموری یانسری

Dr. Ramazan ‪Teimouri Yansari

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک الگوریتم خوشه بندی پویا بر اساس ترافیک و همسایگی گره ها درمسیریابی شبکه های ادهاک خودرویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
2 استفاده از الگوریتم رقابت استعماری دربهینه سازی یک بازی گروهی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر
3 استفاده از هستان شناسی درتوانا سازی وب معنایی جهت بهبود عملکرد موتور های جست و جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
4 بررسی روش های حاصل از توسعه متدلوژی های شئ گرا در مهندسی نرم افزار مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار
5 تاثیرچگالی درانتخاب بهینه سرخوشه با بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت پوشش درشبکه حسگربی سیم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر
6 جایگذاری نمایندگان خوشه در شبکههای حسگر بی سیم با استفاده از عامل های هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
7 سیستم تشخیص نفوذ با مدل مخفی مارکوف (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
8 طراحی رابط کامپیوتر- انسان در پیش بینی پیوندکلیه با استفاده از سامانه های هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
9 طراحی سیستم چند عامله دستیارخرید هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
10 کاربرد مدل زنجیره مارکوف در تشخیص ناهنجاری عملکرد کامپیوتر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات
11 مدلN-gramو ارزیابی آن در چینش بهینه حروف تلفن همراه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات
12 مدلسازی شناختی تاثیر آگاهی و مشورت در رسیدن به رشد و بلوغ اجتماعی با نرم فزار شبیه ساز NetLogo (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
13 مروری بر دادهکاوی در فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات
14 وب کاوی و کاربرد آن در صنعت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات