دکتر علی حنفی

دکتر علی حنفی دانشیار اقلیم شناسی

دکتر علی حنفی

دانشیار اقلیم شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمایش اقلیم دفاعی منطقه جنوب شرق کشور و اهمیت آن در سناریوهای طرحریزی عملیات های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 4، شماره: 14
2 آمایش دفاعی منطقه کرمانشاه بر اساس شاخص های جغرافیایی با تاکید بر مکان گزینی سامانه های پدافندی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم دفاعی دوره: 1، شماره: 1
3 ارائه مدل گسترش سامانه های متحرک موشکی در جنگ های آینده با استفاده از نظریه بازی و GIS (مطالعه موردی: منطقه کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی احتمالات وقوع محدودیت اقلیمی میدان دید و اثرات آن بر برنامه ریزی فعالیت های نظامی (مطالعه موردی: منطقه آذربایجان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 17، شماره: 55
5 ارزیابی احتمالات وقوع و میزان تاثیرگذاری عناصر اقلیمی در برنامه ریزی عملیات های نظامی آینده در منطقه خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 5، شماره: 19
6 ارزیابی تاثیر عوامل جغرافیایی بر دفاع غیرعامل در مناطق مرزی ایران و افغانستان ( با تاکید بر مکان یابی مراکز نظامی ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 19، شماره: 75
7 ارزیابی تنش های حرارتی و برودتی و تاثیر آن بر فعالیت های نظامی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 15، شماره: 49
8 ارزیابی روند تغییرات الگوهای آب و هوایی در حوضه دریاچه ارومیه و تهدیدات زیست محیطی و امنیتی ناشی از آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم دفاعی دوره: 1، شماره: 4
9 ارزیابی نقش عناصر اقلیمی بر فعالیت نیروهای نظامی با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET)مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی دوره: 13، شماره: 44
10 ارزیابی و پهنه بندی آب و هواشناسی نظامی استان سیستان و بلوچستان بر اساس شاخص های PET و MCI (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 69
11 ارزیابی و پهنه بندی تقویم اقلیم نظامی استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی دوره: 13، شماره: 45
12 ارزیابی و پهنه بندی خطر سیلاب در سکونتگاه های شهری استان مرزی خوزستان با استفاده از روش Fuzzy- AHP (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 10، شماره: 2
13 برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجیچای به روش سینوپتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی نقش اقلیم روی فرآیندهای هوازدگی سنگ ها براساس مدل های پلتیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 89
15 بررسی نقش عناصر اقلیمی بر عملکرد دفاعی نیروهای نظامی( مطالعه موردی: منطقه شمال شرق کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 21، شماره: 81
16 بررسی وضعیت اقلیم دفاعی کشور در مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی Ahp (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 56
17 پهنه بندی فرایندهای هوازدگی سنگ ها براساس مدل های پلتیر در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 4
18 تبیین رابطه سالخوردگی جمعیت وشاخص های توسعه اجتماعی در کشورهای جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 48
19 تبیین ملاحظات دفاعی – امنیتی مرز ایران و عراق در منطقه ایلام براساس شاخص های جغرافیایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم دفاعی دوره: 2، شماره: 1
20 تحلیل خشکسالی های استان تهران با استفاده از شاخص SPI و پیش بینی آن براساس مدل زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 2، شماره: 2
21 تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 1
22 تحلیل شاخصهای اقلیم دفاعی در نیمه غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 10، شماره: 29
23 تحلیل و ارزیابی تقویم اقلیم نظامی منطقه جنوب شرق کشوربه منظور برنامه ریزی فعالیت های نظامی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی دوره: 14، شماره: 47
24 تحلیل و پیش بینی خشکسالی های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک خوی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 74
25 تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی توفان های تندری در ایستگاه های هواشناسی همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 13
26 تعیین تقویم زمانی وقوع تنش های حرارتی و برودتی در جهت مدیریت فعالیت های نظامی و انتظامی (مطالعه موردی: استان های ایلام، خوزستان و لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 16، شماره: 2
27 تعیین تقویم مناسب طبیعت گردی در غرب کشور با استفاده از شاخص PET (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 58
28 تغییر اقلیم و بحران آب در منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 6، شماره: 3
29 تهیه نقشه اقلیمی استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 87
30 شناسایی تیپ های اقلیمی شمال غرب کشور و ارتباط آنها با سامانه های تراز فوقانی جو ( مطالعه موردی: ایستگاه مراغه) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 32
31 شناسایی تیپ های اقلیمی شمال غرب کشور و ارتباط آنها با سامانه های تراز فوقانی جو ( مطالعه موردی: ایستگاه مراغه) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 27
32 شناسایی سامانه های همدیدی موثر در رخداد یخبندان های متوسط و شدید در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 84
33 مطالعه تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگان های نظامی و انتظامی (مورد مطالعه: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 3، شماره: 8
34 مطالعه حداکثر بارش ۲۴ ساعته به منظور تخمین حداکثر سیلاب محتمل حوضه آجی چای با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 36
35 مکان یابی نقاط بهینه برای اردوگاه های دانشگاه افسری امام علی(ع) با استفاده از روش تلفیقی GIS و مدل برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 16، شماره: 62
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیلهای فرسایشی حوضه آبریز صوفی چای مراغه با استفاده از مدل SLEMSA (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
2 ارزیابی تقویم اقلیم گردشگری شهر اصفهان به منظوربرنامه ریزی فعالیتهای توریستی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
3 ارزیابی حداکثر سیلاب محتمل حوضه آجی چای تبریز با استفاده ازسیستم مدل سازی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
4 ارزیابی روند تغییرات دما و بارش درحوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
5 ارزیابی شرایط آسایش اقلیمی نیروهای نظامی در جهت توسعه امنیت مرزی سواحل مکران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
6 ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری سواحل مکران با استفاده از شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
7 ارزیابی وضعیت اقلیم گردشگری شهرستان مراغه به منظور توسعه فعالیت های توریستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
8 بررسی آسایش اقلیمی استان کرمانشاه با استفاده از شاخص THI به منظور، برنامه یزی در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
9 بررسی شاخص آسایش اقلیم گردشگری شهرستان ماسال به منظور توسعه گردشگری پایدار (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
10 بررسی کیفیت خدماتی صنایع وابسته گردشگری وتاثیر آن در صنعت گردشگری مطالعه موردی روستای قلعه رودخان استان گیلان (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
11 بررسی مشکلات هیدروپلتیک دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر امنیت ملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
12 بررسی مشکلات هیدروپلتیک دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر امنیت ملی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
13 بررسی نقش عوامل جغرافیایی در مکانیابی مراکز حیاتی حساس و مهم از منظر پدافند غیر عامل (مطالعه موردی:مناطق مرزی ایران و افغانستان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
14 برنامهریزی توسعه پایدار گردشگری شهرستان فومن با تاکید بر روستاهای ماسوله و قلعه رودخان با استفاده از روش SWOT (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
15 پدافند غیرعامل راهکاری جهت کاهش خطرپذیری در برابر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
16 پهنه بندی اقلیمی استان کردستان بر اساس طبقه بندی دمارتن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
17 تحلیل الگوی سینوپتیکی بارش فراگیر تابستانه ششم تا نهم تیر ماه 1386 در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
18 تحلیل الگوی همدید توفان شدید و سیل آسا (11 تا 14 اردیبهشت 1383) در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
19 تحلیل خشکسالی های استان کرمان با استفاده از شاخص های استاندارد بارش (SPI) و درصد از بارش نرمال (PNPI) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
20 تعیین مناطق مستعد زمین لغزش در حوضه آبریز حبله رود براساس نظریه اقلیم اختری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
21 جایگاه علوم جغرافیایی در طرح ریزی و اجرای عملیات های دوران دفاع مقدس با تاکید بر عوامل طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس
22 سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در فرماندهی، کنترل و توسعه امنیت مناطق مرزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
23 کاربردهای GIS در کشاورزی (مطالعه موردی: پهنه بندی خشکسالی های استان بوشهر) (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
24 مکانیابی مراکز اسکان موقت شهری در بحران با رویکرد نظریه بازی؛ مطالعه موردی شهر مراغه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
25 موقعیت جغرافیایی ، علل و نتایج جنگ های جمل، صفین و نهروان در دوره خلافت امام علی (ع) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)
26 هیدروکلیماتولوژی عناصر اقلیمی و تاثیرات آن بر هیدروگراف سیل شاهرود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار