دکتر یحیی حسینائی

دکتر یحیی حسینائی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام علی (ع)

دکتر یحیی حسینائی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام علی (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی مدیریت و رهبری از دیدگاه حکیم نظامی گنجوی بر مبنای راهبرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 15، شماره: 60
2 بررسی حس وطن پرستی در شعر و ادب فارسی؛ مطالعه کیفی فراترکیب (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 15، شماره: 28
3 روش شناسی زندگی نامه نویسی در ادبیات عرفانی (مطالعه موردی: تذکر ۃ الاولیاء عطار نیشابوری) (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 3، شماره: 2
4 مولفه های تجددگرایی در دیوان اشعار میرزاده عشقی بر مبنای نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 93
5 مولفه های رهبری تحول آفرین در آموزه های نظامی گنجوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 17، شماره: 33
6 مولفه های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 3
7 واکاوی مولفه های ادبیات پایداری در خاطره نگاشته «دا» (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم دفاعی دوره: 1، شماره: 1
8 هویت زبانی در شهنشاه نامه صبا نمونه ای از بازخوانی مفاهیم کهن ملیت و وطن گرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آموزه های اخلاقی جنگ و تاکتیک های آن از نگاه امام علی(ع) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)
2 تدابیر و شگردهای نظامی امام علی (ع) در نهج البلاغه؛ سرمشقی برای جنگ های آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت در جنگ های آینده