دکتر حسن ربانی

دکتر حسن ربانی دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر حسن ربانی

Dr. Hasan Rabbani

دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر حرکت نقص پیوندی بر رسانش الکترونی نانوساختارهای خطی و حلقوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 16، شماره: 2
2 بررسی رسانش الکترونی یک نانو نوار با ساختار مربعی شامل چند ناخالصی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 19، شماره: 1
3 فهم ساز و کار تداخل توابع موج در مولکول بنزن به کمک محاسبه عدد اشغال الکترونی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 5، شماره: 1
4 وابستگی مغناطورسانش الکترونی یک نانو حلقه ی پلی استیلنی به اندازه ی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 محاسبهی آهنگ واهلش شبهذرات گرم در یک ابررسانای موج -d (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
2 نیروی کازیمیر میدان اسکالر در یک محیط عادی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران