آقای محمدعلی مبینی

محمدعلی مبینی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

آقای محمدعلی مبینی

Mohamad Ali Mobini

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدعلی مبینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه نقد و نظر
هیات تحریریهفصلنامه نقد و نظر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتدال گرایی در معرفت شناسی معاصر و پیامدهای ان در معرفت شناسی دینی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 13، شماره: 50
2 برهان وجودی در الاهیات پویشی هارتسهورن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 14، شماره: 53
3 تأملاتی معناشناختی در حقیقت ارزش اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 16، شماره: 64
4 تناسب و سازگاری وجودی به منزله ی ارزش بنیادین (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 18، شماره: 69
5 رویکرد جدید آلستون به معرفت شناسی باور (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 12، شماره: 46
6 لغزش معناشناختی در نظریه های اخلاقی غایت گرا با تاکید بر نظریه اخلاقی استاد مصباح یزدی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 89
7 مفهوم ضرورت در نظریه اخلاقی آیت اله مصباح یزدی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 21، شماره: 84
8 نقش معرفت شناختی عواطف در پیدایش اعتقادات ( شرح و بررسی دیدگاه الجین ) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 16، شماره: 61
9 نگاهی به مبناگرایی سنتی در فلسفه ی غرب؛ از یقین دکارت تا خطاپذیری بونجور (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 18، شماره: 69
10 وظیفه شناسی باور؛ مروری بر دیدگاه ویلیام پی. آلستون (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 13، شماره: 50