دکتر روح اله رحیمی

دکتر روح اله رحیمی دانشیار شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر روح اله رحیمی

Dr. Rohallah Rahimi

دانشیار شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محرومیت غذایی و غذادهی مجدد بر هورمونهای تیروئیدی و عملکرد رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 1
2 استفاده از خاکستر تهیه شده از پوسته بادام جهت حذف رنگ اسید رد ۱۸ از محیط آبی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 1
3 مقایسه شاخص های انرژی در تولید چهار گونه گیاه دارویی (نعناع فلفلی، ترخون، ریحان و مرزه زراعی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عصاره هیدروالکلی نسترن کوهی (.Rosa canina L) بر شاخص رشد (FCR) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
2 ارزیابی سمیت حاد عنصر سرب در جمعیت ریزجلبک سبز دریایی Nannochloropsis oculata (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 استخراج متابولیت باکتری لاکتوکوکوس گارویه در درجه حرارت های مختلف در تحقیقات متابولومیکسی آبزی پروری (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 استخراج متابولیت باکتری لاکتوکوکوس گارویه در درجه حرارت های مختلف در تحقیقات متابولومیکسی آبزی پروری (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اکتشاف چندشکلی های تک نوکلئوتیدی با استفاده از تکنیک نوین RAD-seq در مطالعات ژنتیکی و جمعیتی آبزیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
6 امکان تولید تخته خرده چوب از بقایای گیاهی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
7 اهمیت ترکیبات گیاهی بر روند کنترل بیماری های آبزیان با تاکید بر ترکیبات سینامالدئید و اوژنول (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
8 بررسی تاثیر ومرور عملکرد عصاره های گیاهی بر سیستم ایمنی آبزیان با تاکید بر عصاره هیدروالکلی گیاه سلمک(Chenopodium album) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
9 بررسی رابطه بین کدورت و وزن باکتری استرپتوکوکوس اینیایی در درجه حرارت های مختلف در آبزی پروری (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی رابطه بین کدورت و وزن باکتری استرپتوکوکوس اینیایی در درجه حرارت های مختلف در آبزی پروری (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی روابط شجره شناسی ماهی Schizothorax zarudnyi و Schizothorax pelzami با استفاده از توالی ژن COI (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
12 بررسی عملکرد استفاده از پروبیوتیک بر روی برخی از شاخص های ایمنی ذاتی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
13 بررسی فنی ماشینهای کاشت مختلف به منظور طراحی یک کارنده مراتع کوهستانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
14 بررسی کاربرد استفاده از گیاهان دارویی در صنعت آبزی پروری (ایمنی، تغذیه و رشد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
15 بررسی و مقایسه دستگاه های شیردوشی روباتیک و نیمه اتوماتیک فعلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
16 بررسی وضعیت تحقیقات ماشین های کشاورزی طی دهه اخیر در ایران و جایگاه آن در منابع طبیعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
17 بررسی وضعیت مکانیزاسیون چهار گیاه دارویی نعناع فلفلی، ترخون، ریحان و مرزه در استان البرز (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
18 تعیین سمیت نانوذره نقره کلوییدی در ماهی گورخری زاگرس Aphaniusvladykovi (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
19 حوادث کشنده و غیر کشنده در جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
20 طراحی و مقایسه سه طرح پیشنهادی برای بذرپاش مرتعی قابل حمل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
21 کاربرد دانش بیوانفورماتیک با تکیه بر روش های شبیه سازی دینامیک ملکولی در علوم آبزیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
22 کاربرد متا آنالیز در مطالعات آبزیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
23 کاربرد متابولومیکس در توسعه ی آبزی پروری با تاکید بر تقویت سیستم ایمنی آبزیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
24 مزایا و معایب مکانیسم های مختلف قابل استفاده در کارنده های دستی جهت کشت گیاهان دارویی در مراتع و زراعت های کوچک (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
25 مطالعه اثر ضد باکتریایی گل گردو Juglans regia علیه باکتری لاکتوکوکوس گارویه در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
26 مطالعه اثر ضد باکتریایی گیاه سماق L.coriaria Rhus علیه باکتری لاکتوکوکوس گارویه در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
27 معرفی و تشریح سیستم ایمنی ماهیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
28 مقایسه شجره شناسی گونه ی Alburnoides samii در رودخانه های بارکیلی رود و چالکه رود حوضه خزر با سایر گونه های جنس Alburnoides (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
29 مقایسه شجره شناسی گونه ی Cobitis saniae در رودخانه های بارکیلی رود و چالکه رود حوضه خزر با سایر گونه های ایرانی خانواده Cobitidae (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
30 مکان یابی مناطق مناسب کشت گل محمدی در استان اصفهان با استفاده از GIS به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
31 نگاهی به اثراث سمی آلاینده ها بر زئوپلانکتون ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار