دکتر مسعود رحیمی دومکانی

دکتر مسعود رحیمی دومکانی دانشیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر مسعود رحیمی دومکانی

Dr. Masood Rahimi domakani

دانشیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.