دکتر عباس خزایی

دکتر عباس خزایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

دکتر عباس خزایی

Dr. abbas khazaei

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Maritime Defense Diplomacy of Maritime Powers in the Indian Ocean Based on Their Presence in The Region (دریافت مقاله) مجله بین المللی سیاستگذاری دریایی دوره: 2، شماره: 8
2 تاثیر توسعه پایدار سواحل مکران بر قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 18، شماره: 62
3 سنجش کارایی نسبی بنادر ایران با استفاده از رویکرد AHP-DEA (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش توسعه پایدار سواحل مکران بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
2 تاثیر گرمایش جهانی بر ژئوپلیتیک و قدرت دریایی کشورهای جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
3 تبیین نقش نداجا در توسعه پایدار دریا محور سواحل مکران و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)
4 سنجش کارایی نسبی بنادر ایران با استفاده از رویکرد AHP-DEA (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
5 نقش آموزش علوم دریایی بر توسعه پایدار شهرهای بندری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
6 نقش اقیانوس هند و تنگه های استراتژیک آن در رقابت دریایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
7 نقش ایجاد بنادر جدید در توسعه اقتصادی و اجتماعی سواحل مکران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
8 نقش توسعه پایدار سواحل مکران بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)