دکتر محمد میرزایی

دکتر محمد میرزایی استاد مهندسي برق و كامپيوتر

دکتر محمد میرزایی

Dr. Mohammad Mirzaie

استاد مهندسي برق و كامپيوتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پیرشدگی مقره های پلیمری تحت شرایط آلودگی و رطوبت محیطی با استفاده از تحلیل سیگنال های جریان نشتی، ولتاژ قوس الکتریکی و اسکن میکروسکوپی الکترون سطح مقره (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 1
2 پیش بینی ولتاژ تخلیه الکتریکی مقره های پلیمری با ملاحظه بر تاثیر بارهای سطحی و آلودگی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 9، شماره: 4
3 تعیین مکان بهینه خنک کننده ها در برقگیر های اکسیدفلزی به منظور افزایش پایداری حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 4
4 توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی در طول مقره های پلیمری خطوط انتقال HVDC با هندسه متفاوت و در حضور بارهای الکتریکی سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
5 جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 6، شماره: 4
6 جبران هارمونیک سیستم قدرت با استفاده از فیلتر توان اکتیو موازی تحت ولتاژهای شبکه غیر ایده آل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 21، شماره: 82
7 شبیه سازی و تحلیل تأثیر آلودگی یکنواخت و غیریکنواخت (طولی و قطاعی) بر توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی مقره پلیمری با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 17، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز پاسخ فرکانسی در تشخیص و مکا نیابی اتصال کوتاه سیم پیچی ترانسفورماتور های قدرت با ترکیب روش های اجزاء محدود و مدل مشروح (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
2 آنالیز و مدلسازی تأثیر آلودگی بر توزیع پتانسیل مقرههای بشقابی در خطوط هوایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 ارزیابی پیری عایق های روغن - کاغذ ترانسفورماتورها در تنش حرارتی تسریع یافته " با استفاده از تست های الکتریکی، شیمیایی و مکانیکی" (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
4 ارزیابی ریسک استفاده از مقره های پلیمری در شرایط محیطی مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد
5 ارزیابی و تحلیل تأثیر پدیده پیری بر سیگنال جریان نشتی، خاصیت آب گریزی و ساختار درونی مقره های پلیمری به کمک تست های پیرسازی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
6 ارزیابی و تحلیل سیگنال های جریان نشتی مقره های پلیمری پیر شده در تست های پیری مصنوعی تحت تأثیر آلودگی و رطوبت محیط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
7 ارزیابی و تحلیل ولتاژ قوس الکتریکی مقره های پلیمری با آلودگی غیریکنواخت نوع قطاعی و تحت رطوبت های مختلف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
8 ارزیابی و تشخیص وضعیت برقگیر اکسیدروی در حضور پدیده های کیفیت توان با استفاده از ماشین بردار پشتیبان چند لایه (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
9 استفاده از تبدیل هیلبرت–هوآنگ و طبقه بندی کننده بیز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
10 اندازه گیری و مدلسازی تأثیر فشار محیطی بر جریان نشتی روغن در ترانسفورماتورها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
11 اندازه گیری و مدلسازی تغییرات ولتاژ شکست روغنترانسفورماتورهای قدرت تحت تأثیر فشار محیطی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
12 بررسی اثر هارمونیک بر روی ترانسفورماتورهای توزیع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
13 بررسی ارتباط میان مشخصه‌های هارمونیکی جریان نشتی و محل نشست آلودگی در زنجیره مقره‌های چینی فشار قوی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
14 بررسی تغییرات خواص عایقی روغن ترانسفورماتور تحت تاثیر تنش حرارتی با استفاده از تست های پیری تسریع یافته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
15 بررسی توزیع دمایی و میدان الکتریکی در کابل فشارقوی متناوب و با حضور حفره (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
16 بررسی توزیع ولتاژ و میدان الکتریکی درطول زنجیره مقره خط 400 کیلوولت نکا - آهوان با ملاحظه برتاثیر انواع کرونارینگ (دریافت مقاله) دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
17 بررسی رفتار پیرشدگی عایق سلولز در نقطه مرزی 105 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
18 بررسی رفتار مقره های چینی در خطوط هوایی توزیع تحت شرایط آلودگی محیط (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
19 بررسی مقایسه ای تخلیه جزئی و شکست الکتریکی مقره های متوسط چینی و شیشه ای در شرایط آلودگی محیطی سبک و سنگین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
20 بررسی و آنالیز تاثیر خرابی سیستم خنک کننده بر قابلیت اطمینان ترانسفورماتور قدرت با استفاده از مدل مارکوف (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
21 بکارگیری مدار معادل شبکه جهت بررسی ولتاژ تخلیه الکتریکی مقره آلوده تحت شکل موج های متفاوت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
22 بهبود مدل قوس الکتریکی مقره فشارقوی پوشیده از آلودگی یکنواخت (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
23 بهره برداری بهینه ازپستهای فشارقوی باملاحظه سطح جریان خطا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
24 بهینه سازی تعداد و مکان برقگیرها در شبکه توزیع فشار متوسط با ملاحظات اقتصادی و قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
25 بهینه سازی مکان خنک کننده در برق گیرهای اکسیدروی با درنظرگرفتن پایداری حرارتی و توزیع میدان الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
26 پیش بینی طول عمر عایق های سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت تحت تاثیرتنش حرارتی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
27 تاثیر پارامترهای کنترل حلقه بار فرکانس در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
28 تاثیر مکان قرص معیوب بر جریان نشتی برقگیر اکسید روی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
29 تحلیل اثرات هارمونیک های منتج از تجهیزات تولید پراکندهبر سیستم عایقی ترانسفورماتورهای شبکه توزیع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
30 تحلیل تأثیر شکل مقره های پلیمری بر رفتار الکتریکی آنها در محیط های آلوده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
31 تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور با استفاده ازالگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد
32 تخمین کاهش عمرمفید ترانسفورماتورها تحت بارهای غیرخطی به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
33 تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفوماتورهای قدرتبا استفاده از هم زمانی جریان و شار (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
34 تشخیص خطاها و میزان خاصیت عایقی سلولز در ترانسفورماتورها با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
35 تشخیص خطاهای عایقی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن به کمک شبکه عصبی ـ فازی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
36 تشخیص خطای حلقه به حلقه در سیم پیچهای ترانسفورماتور بااستفاده از روش فازور فضایی جریان تحریک لحظه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای سیرد
37 تعیین تلفات و تخمین عمر ترانسفورماتورها تحت بار هارمونیکی به دو روش تحلیلی و شبیه سازی اجزاء محدود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
38 تعیین شاخص های روغن ترانسفورماتور تحت تأثیر تنش حرارتی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
39 تعیین مکان تخلیه جزئی در کابلهای قدرت با استفاده از روش کمترین انحراف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
40 تعیین مکان خطای تک‎فاز به زمین در کابل قدرت سه فاز با استفاده از امواج گذرای فرکانس بالای ولتاژ و تبدیل هیلبرت هوآنگ (بدون نیاز به پارامترهای خط) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
41 تعیین نقطه داغ، تلفات و عمر ترانسفورماتور تحت بار غیرخطی به روش تحلیلی و اجزاء محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
42 چگونگی آشکارسازی سیگنال تخلیه جزیی در شبکه توزیع هوشمند نیل به استانداردICE61000 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند
43 دیاگرام بسط تیلور توسعه یافته (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
44 شبیه سازی تاثیر حضور رطوبت و حفره بر توزیع میدان الکتریکی کابل15 کیلوولت با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
45 شبیه سازی توزیع میدان الکتریکی و پتانسیل در کابلهای مرطوب (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
46 شبیه سازی رفتار وعملکرد قوس الکتریکی در جرقه گیرهای شاخکیبا استفاده از نرم افزار ATP/EMTP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
47 شبیه سازی سه بعدی توزیع میدان الکتریکی در کابل فشار قوی با حضور حفره (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
48 شبیه سازی و تحلیل تاثیر بارهای سطحی بر توزیع ولتاژ الکتریکی در طول مقره کامپوزیتی تحت ولتاژ ماندگار DC با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
49 شبیه سازی و تحلیل توزیع میدان و ولتاژ الکتریکی در مقره های توزیع پلیمری تحت آلودگیهای مختلف با در نظر گرفتن اثر بارهای الکتریکی سطحی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد
50 شبیه سازی و تعیین توزیع میدان الکتریکی در کابلهای فشارقوی در حضور حفره با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
51 شبیه سازی و تعیین مستقیم دمای نقطه داغ و عمر عایقی ترانسفورماتورتحت بار غیر سینوسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
52 شبیهسازی و آنالیز رفتار برقگیرهای اکسیدرویتحت تأثیر آلودگی محیطی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
53 شبیه‌سازی و تحلیل اثرات سینی فلزی بر مقاومت مؤثر کابل‌های فشار ضعیف با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
54 محاسبه و تحلیل تلفات خطوط و ترانسفورماتورها در شبکه توزیع با در نظر گرفتن ترکیب بارهای خطی و غیرخطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد
55 مدل الکتریکی مقره آلوده و آنالیز فاصله خزشی قوس الکتریکی با گذشت زمان و تأثیر دما (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
56 مدلسازی دینامیکی و پیش بینی دامنه گالوپینگ عمودی و پیچشی در خطوط هوایی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
57 مدلسازی گسترده نوسانات گالوپینگ خطوط هوایی انتقال انرژیبا استفاده از شبیه سازی و آنالیز معادلات مشتقات جزیی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
58 مدلسازی و تعیین جریان نشتی برقگیرهای اکسیدروی پلیمری 20 کیلوولت با استفاده از نرم افزار مبتنی بر اجزاء محدود (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
59 مدیریت عمر عایق کاغذ در سلولزی تحت تاثیر نقطه داغ 160 درجه سانتیگراد در ترانسفورماتورهای قدرت (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
60 مطالعه شروع پدیده کرونا و ولتاژ شکست در مقره های فشار متوسط شیشه ای پوشیده از برف و یخ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
61 مطالعه کاربردی تاثیرپذیری مقره های فشار متوسط شیشه ای در شرایط رطوبت و نمک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
62 مطالعه و ارزیابی پیرشدگی عایق کاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به کمک تست های شتاب دهنده (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
63 معرفی انواع آلودگی در مقره ها ، روش های ارزیابی آنها و ارائه راهکارهایی برای تمیز نمودن مقره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
64 مکانیابی تخلیه جزئی در کابل های قدرت با روش توابع جزء به جزء (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
65 مکانیابی تخلیه جزیی در کابل های قدرت با روش توابع جزء به جزء (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران