دکتر علی اوتارخانی

دکتر علی اوتارخانی

دکتر علی اوتارخانی

Dr. Ali Otarkhani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی ترغیب مشتریان بانک ها به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر ارتقاء سرمایه های فکری (مورد مطالعه: شرکت قطارهای مسافری رجاء) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 2
3 بررسی رابطه تامین نیاز به ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با شایستگی ها و نقش های آنان در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 3
4 چارچوب محرک های نوآوری مدل کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 103
5 سنجش رضایت دانشجویان از سیستم های آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 11
6 شناسایی محرک های نوآوری مدل کسب و کار‎ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
7 طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
8 طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدارس هوشمند متوسطه شهرتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
2 الگوی ترغیب مشتریان بانکها به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
3 بخش بندی مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته RFMDC در سایت های تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
4 پیشبینی رفتار مشتریان بانکداری الکترونیک با استفاده از روشهای داده کاوی مطالعه موردی بانک شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
5 تجزیه و تحلیل الگوی خرید مشتریان با استفاده از الگوریتم FP-Growth (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 تدوین و ارزیابی مدل سلسله مراتبی فرآیندهای مدیریت دانش؛ مطالعه موردی: شرکت های سرمایه گذاری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 طراحی و تبیین مدل مبتنی بر قابلیت ها فناوری اطلاعات (IT) برای سنجش هوش سازمانی جهت بهبود وضعیت دولت الکترونیک (مورد مطالعه: دانشگاه دولتی در ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری
8 کاربرد برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک در شرایط عدم اطمینان محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
9 مروری بر مطالعات انجام شده درخصوص رابطه بین سرمایه اجتماعی و تفکر سیستمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران