دکتر حبیب احمدی

دکتر حبیب احمدی استاد  تمام دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران

دکتر حبیب احمدی

Dr. Habib ahmadi

استاد تمام دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش زبان انگلیسی از طریق رسانه های نوین با تدوین محتوای ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 53
2 بررسی پراکنش فضایی جرم درمناطق هشت گانه ی شهر شیراز (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 1
3 بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده های شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 2، شماره: 6
4 بررسی زمینه های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی مردم بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
6 تاثیر زندانی شدن محکومین به جرایم مواد مخدر بر وضعیت بهداشت روان زنان آنها (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
7 ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 2
8 مطالعه رابطه بین استفاده از رسانه های مدرن و تمایل به بزهکاری در بین نوجوانان دانش آموز (مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بستک) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 4
9 مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 8، شماره: 18
10 نقش خانواده در اجرای برنامه ریزی درسی مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
11 نقش خانواده در اجرای برنامه ریزی درسی مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
12 واسازی معنایی فضای درون ذهنی مشارکت کنندگان در گروه های روان شناسی عامیانه: (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 2، شماره: 2
13 واکاوی روش شناسی در پژوهش های جامعه شناختی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 101
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازنمایی مفهوم عدالت اجتماعی در دهه اول انقلاب (تحلیل محتوای روزنامه های شاخص) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 بررسی جامعه شناختی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر نگرش زنان به ازدواج (مطالعه موردی: شهر نی ریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
3 بررسی رابطه مذهب و سلامت روان زنان شاغل در بیمارستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 پروین اعتصامی یک فمنیست نبود،نقد نابرابریهای جنسیتی، فرهنگی و اجتماعی از دیدگاهی زنانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
5 تاملی در پدیده سوء مصرف مواد در پرتو طرح پارادایمی پیشگیرانه (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
6 تبیین انحرافات رفتاری با رویکرد نظریه یادگیری اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 خشونت و سلامت روان زنان شاغل در بیمارستان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
8 فرصت ها و موانع حقوقی پارادایم حقوق شهروندی مشارکت اجتماعی در محلات؛ با تأکید بر دستورالعمل طرح مشارکت اجتماعی در محلات شهر تهران و تحلیل محتوایی آن (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
9 قوانین منفعل مانعی برای خصوصی سازی با تاکید برطرح مدل پارادایمی نقدمدارراجع به قانون منع فروش کوپن کالاهای اساسی مصوب سال 1367 (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
10 مشارکت در برنامه های توسعه روستایی بر اساس سازمان شناختی روستائیان: با تأکید بر نظریه شناخت اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
11 نقش نگرش خانواده ونگرش به اجتماع درتبیین پرخاشگری فرزندان (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
12 نگاهی به پدیده مهاجرت روستا – شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران