دکتر سجاد ابراهیمی

دکتر سجاد ابراهیمی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر سجاد ابراهیمی

Dr. Sajad Ebrahimi

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جریان ورودی سرمایه بر نرخ ارز حقیقی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
2 اثر شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نا اطمینانی حاصل از آن ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 59
3 بررسی آثار قیمت نفت بر رشد اقتصادی و متغیرهای مالی دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 1
4 پویایی‌های رابطۀ متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 1
5 تاثیر ذخایر بین المللی در اثرگذاری رابطه ی مبادله بر نرخ ارز حقیقی موثر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
6 حقایقی از روابط بین بنگاه و بانک: شواهدی از داده های شرکتهای بورسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 22، شماره: 4
7 عوامل موثر بر هزینه مالی: مطالعه موردی بنگاه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 76
8 کنون بینی رشد بخش خدمات در ایران با استفاده از داده های بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییرات نرخ ارز در قیمت های داخلی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
2 اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاه های تولیدی براساس اطلاعات شرکت های بورسی (دریافت مقاله) ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
3 ارتباط رکود بخش صنعت با تغییرات موجودی انبار (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
4 بررسی فرآیندهای ارزیابی در سرمایه گذاری خطرپذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
5 بررسی فرآیندهای ارزیابی در سرمایه گذاری خطرپذیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
6 بررسی وضعیت تولید صنعتی در کشور با استفاده از اطلاعات بورسی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
7 تاثیر نوسانات نرح ارز بر تولید و قیمت گذاری در بخش صنعت کشور کاربردی از داده های خرد قیمت و تولید صنعتی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی :با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی
8 تحلیل رکود در نمیه دوم سال 1392 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
9 عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاههای تولیدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی