دکتر ایلناز ابراهیمی

دکتر ایلناز ابراهیمی

دکتر ایلناز ابراهیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تکانه های پولی و تکانه های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
2 بررسی اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی تعادل عمومی پویای تصادفی و خودهمبستگی برداری بیزین (DSGE-BVAR) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 10، شماره: 34
4 تحلیل اثر سیاست های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 83
5 تحلیلی بر تاثیر شوک های ترازنامه ای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 52
6 چالش های توسعه در کشورهای نفت خیز (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 33
7 روش شناسی اقتصادی: تئوری و عمل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 10، شماره: 3
8 سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 22، شماره: 87
9 عبور نرخ ارز بر بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران: الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه با تاکید بر چالش های نظارتی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی :با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی
2 تجربه شیلی، ترکیه برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
3 چارچوب نهادی مناسب برای برقراری ثبات در نظام مالی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
4 طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
5 نقش و اثرگذاری صندوق های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛لزوم شکل گیری مقام ناظر احتیاطی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی :با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی
6 هدفگذاری تورم: اهمیت پیش شرط های اساسی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی