دکتر علی اصغر جعفری ولنی

دکتر علی اصغر جعفری ولنی دانشیار دانشگاه شهید مطهری

دکتر علی اصغر جعفری ولنی

Dr. Ali Asghar Jafari Valani

دانشیار دانشگاه شهید مطهری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی انتقادات معرفتشناختی سهروردی از ابنسینا در مسئله ابصار (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 15، شماره: 35
2 تاثیر تبیین علیت بر مبنای وجود رابط در حکمت متعالیه بر مسلک اخلاقی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 10، شماره: 36
3 تاملی بر امکان عام از دیدگاه زین الدین کشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 12، شماره: 1
4 جریان شناسی علم الهی و بازتاب آن در نگاه زین الدین کشی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 19، شماره: 1
5 جریان شناسی مفهوم «رویت» حق تعالی و بازتاب آن در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 19، شماره: 4
6 چالش ها و راهکار های حضور بانوان در پیاده روی اربعین (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 9، شماره: 37
7 عیار منطق سهروردی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 8، شماره: 18
8 لزوم احیای شرح القسطاس (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 23، شماره: 62
9 منطق به مثابه روش شناسی پژوهشهای فلسفی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 7، شماره: 15
10 نقش فطرت در حرکت استکمالی انسان (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی دیدگاه سبزواری در باب رابطه منطق و حکمت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
2 نگرشی نو به آموزش منطق بر اساس نسبت چیستی، چرایی و چگونگی آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
3 واکاوی شبهە ابن کمونه در اندیشە فیلسوفان مسلمان با تاکید بر اندیشە سینوی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی