دکتر علی اکبر سالاری پور

دکتر علی اکبر سالاری پور استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

دکتر علی اکبر سالاری پور

Dr. AliAkbar SalariPour

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب برندسازی به منظور توسعه گردشگری در شهرهای خلاق ایرانی (مطالعه موردی: شهرخلاق موسیقی سنندج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
2 ارزیابی تاثیر آلودگی زیست محیطی بر سلامت شهروندان در سطح محلات شهری (مطالعه موردی: محلات سیاه اسطلخ و رودبارتان شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 3، شماره: 9
3 ارزیابی تاثیر معیارهای محیطی بر امنیت محلات شهری، مطالعه موردی محله زرجوب شهر رشت (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 28
4 ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار زیست محیطی از دیدگاه شهروندان (موردپژوهی: شهر رشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 10، شماره: 1
5 ارزیابی کیفیت زندگی ساکنین مسکن مهر (مطالعه موردی : شهر رشت) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 48
6 ارزیابی میزان اثربخشی راهبردهای مجموعه مدیریت شهری جهت مقابله با بحران شیوع کرونا (مطالعه موردی شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 4
7 ارزیابی میزان خطرپذیری کالبدی سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 12، شماره: 4
8 ارزیابی میزان وفاداری، دلبستگی و رضایت گردشکران به مقصدهای گردشگری شهری مطالعه موردی: مقصد گردشگری رشت (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 3
9 Investigating the Challenges of Public Transportation and Users Behavior during and Post-COVID-۱۹ Era (دریافت مقاله) مجله تفکر سیستمی در عمل دوره: 1، شماره: 3
10 بررسی ارتباط بین فرم شهری و مصرف انرژی در سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 20
11 بررسی تاثیر اقدامات مدیریت شهری در تحقق برند شهر خلاق (مطالعه موردی : شهر خلاق خوراک رشت) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 4
12 بررسی تاثیر کیفیت مکان های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه فرهنگی-تاریخی رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 10، شماره: 38
13 بررسی تجارب زندگی مردم در فضاهای شهری در زمان شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹؛ مورد پژوهی: شهر رشت (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 27، شماره: 2
14 بررسی علل عدم توفیق شهرداری در اجرای طرح های توسعه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ از دیدگاه مسئولان (نمونه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 49
15 بررسی عوامل موثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 33
16 بررسی فرایند دلبستگی کودکان به محله با استفاده از شیوه عکاسی توسط ساکنین؛ مطالعه محله گلسار شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
17 بررسی محرک ها و موانع فعالیت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در ارتقاء عملکرد مدیریت شهری نمونه مورد مطالعه: رشت (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 120
18 بررسی مفهوم دلبستگی به مکان در دو پارادایم پدیدارشناسی و روان سنجی: شناسایی ظرفیت های تعامل بازتابی به منظور پیشرفت نظری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
19 بررسی نقش مکان های سوم شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: پیاده راه مرکزی شهر رشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 2
20 برنامه راهبردی توسعه شهرهای مرزی ایران، مطالعه موردی؛ شهر مرزی بندر آستارا (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 10، شماره: 2
21 تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خلاق در شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 3
22 تبیین عوامل موثر بر دلبستگی و وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 25، شماره: 4
23 تبیین مدل عملکرد شهر خلاق خوراک شناسی رشت در راستای توسعه شهری با به کارگیری نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 4
24 تحلیل عوامل عدم تحقق پذیری طرح های جامع در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهرهای سنگر، خشکبیجار و شفت) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 110
25 جایگاه نظریه گراف در تحلیل و مدل سازی شبکه ارتباطی: از نظریه تا کاربست، مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 4
26 سنجش میزان تحقق مولفههای رویکرد انسانگرا در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعهموردی: محلههای ناسار و ارم شهر سمنان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 16، شماره: 2
27 سنجش و تحلیل میزان استفاده از ظرفیت های رسانه و تاثیر آن بر برندسازی شهری؛ مطالعه موردی: شهر خلاق خوراک رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 14، شماره: 1
28 شناسایی ظرفیت های توسعه کسب و کارهای خلاق روستایی از طریق گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستای هنده خاله) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 7، شماره: 13
29 فراتحلیل چالش ها و موانع اصلی طرح ها و برنامه های حفاظت از بافت های تاریخی در ایران؛ چشم اندازی برای مطالعات و اقدامات آینده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 1
30 مقایسه تطبیقی دسترسی به حمل و نقل عمومی در انواع بافت های شهری(مطالعه موردی: بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی دوره: 5، شماره: 19
31 واکاوی راهبردهای توسعه شهرهای پشتیبان خدمات کشاورزی (مطالعه موردی : شهر سنقر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 85
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء امنیت و سرزندگی در فضاهای شهری با استفاده ازطراحی نورپردازی، مطالعه موردی: پیاده راه اعلم الهدی رشت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
2 بررسی تجارب جهانی بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا با تاکید بر توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 بررسی تجربیات جهانی راهکارهای نوین مدیریت پسماند: از جمع آوری تا دفن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
4 بررسی راهکارهای توانمندسازی در بافت های فرسوده شهری با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار اجتماعی (نمونه موردی محله فرحزاد تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
5 بررسی مفهوم دلبستگی به مکان با تاکید بر عوامل کالبدی و محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
6 بررسی نقش فرهنگ در بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط زیست
7 بررسی نقش ویژگی های فردی، اجتماعی و کالبدی در دلبستگی به مکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
8 بررسی و تحلیل تجارب جهانی نورپردازی شهری به منظور ارتقاء سرزندگی و امنیت شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 برندسازی شهر خلاق رشت؛ با تاکید بر تجارب شهر تورین ایتالیا و دنپاسار اندونزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
10 تحلیل اجرایی استراتژی توسعه شهر(CDS )در هسته مرکزی (CBD) شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
11 تحلیلی بر جایگاه مشارکت در نظام برنامه ریزی شهری با تاکید بر نقش شهروندان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
12 راهکارهای بازشناسی و طبقه بندی فضاهای بی دفاع و جرم خیز در راستای ارتقاء امنیت شهر رشت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
13 رتبه بندی عوامل موثر بر گردشگری پایدار در حاشیه رودخانه های شهری با تکنیک تاپسیس (مطالعه موردی: رودخانه زرجوب شهر رشت) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
14 ضرورت توجه بر شهر رویداد پذیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 طراحی محلات مسکونی با رویکرد رشد هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
16 معیارهای طراحی محله مسکونی پایدار از لحاظ زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی انرژی، ساختمان و محیط زیست شهری