دکتر فرزانه حامدی

دکتر فرزانه حامدی

دکتر فرزانه حامدی

Dr. Farzaneh Hamedi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عمق تیر در رفتار اتصال صلب تقویت نشده ی جوشی به ستون جعبه ای فاقد ورق پیوستگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 1
2 اصلاح ضریب بزرگ نمایی تغییرمکان در قاب های خمشی فولادی منظم و نامنظم با روش FEMA-P۶۹۵ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 4
3 بررسی اثر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قابهای خمشی فولادی ویژه با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 6
4 بررسی رفتار لرزه ای قاب های فولادی صلب پس از آتش سوزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 3
5 تاثیر پاکت گذاری قبل از برداشت بر مقادیر کلسیم، پتاسیم، آهن و کیفیت میوه انار رقم شیشه کب در انبار سرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 2
6 تحلیل رفتار شع ستون ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
7 حداقل ضخامت وجه ستون در اتصال گیردار تقویت نشده جوشی تیر به ستون جعبه ای فاقد ورق پیوستگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات حرکت گهواره ای به سبب تسلیم شدن کف ستون ها بر روی پاسخ سازه های فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
2 ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
3 COMPARISION OF DUAL SCALING WITH AMPLITUDE SCALING OF EARTHQUAKE RECORDS FOR TIME HISTORY ANALYSIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 EFFECT OF ROCKING MOTION ON EARTHQUAKE RESPONSE OF BUILDING (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
5 EVALUATION OF SEISMIC PERFORMANCE OF STEEL MOMENT FRAMES CONSIDERING DETERIORATION EFFECTS USING IDA (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 Numerical and Experimental Study of Mixed-Mode Crack Growth in a Brittle Asymmetrical SNEB Specimen Under Three-Points Bending Test (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
7 بررسی اثر شکل پذیری و نوع خاک و زمان تناوب بر ضریب کاهش تسلیم الاستوپلاستیک تحت اثر زلزله های ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 بررسی اثر ضخامت ورق انتهایی و سخت کننده های لچکی بر رفتار لرزه ای اتصالات شاخه درختی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
9 بررسی اثرفاصله سخت کننده برمقاومت برشی تیرورقهای فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
10 بررسی به مقیاس در آوردن دوگانه شتاب نگاشت ها برای تحلیل تاریخچه زمانی در سازه های قاب خمشی فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 بررسی پایداری قابهای مهاربندی شده واگرا با پیوندهای قائم جفت (DV-EBF) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 بررسی تاثیر افزایش ضخامت سخت کننده بیرونی بر روی لنگر نهایی اتصال تیر H شکل به ستون مرکب پر شده از بتن (CFT) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
13 بررسی تحلیلی مقاومت برش قالبی تیرهای بریده شده با اتصال جوشی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
14 بررسی رفتار لرزه ای اتصال پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
15 بررسی رفتار لرزه ای اتصال تیر فولادی به ستون CFT توسط صفحه انتهایی و میل مهار عبوری از درون ستون با قرار گیری تیرهای نابرابر در گره (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
16 بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های نامنظم با استفاده از روش آنالیز استاتیکی غیر خطی مودال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
17 بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای X چند طبقه ای و مقایسه ان با مهاربندهای شورون هفتی و هشتی با استفاده از آنالیز دینامیکی افزایش IDA (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
18 بررسی رفتار میان‌قاب‌های آجری بهسازی شده توسط لایه شاتکریت یک ‌طرفه. (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی روش حذف طبقات فوقانی در بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی (دریافت مقاله) همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای
20 بررسی روش حذف طبقات فوقانی در بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
21 بررسی عددی مقاومت برش قالبی تیرهای بریده شده با استفاده از روابط آیین نامه مبحث دهم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی عملکرد لرزه ای و بهسازی ساختمانهای فولادی توسط تقویت چشمه اتصال (تاثیر ورق مضاعف و فولاد مصرفی بر رفتار سازه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
23 بررسی عملکرد لرزه ای و بهسازی ساختمانهای فولادی توسط تقویت چشمه اتصال (تاثیر ورق مضاعف و فولاد مصرفی بر رفتار سازه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
24 بررسی عملکرد لرزه ای و بهسازی ساختمانهای فولادی توسط تقویت چشمه اتصال (تاثیر ورق مضاعف و فولاد مصرفی بر رفتار سازه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
25 پاسخ سازه های فولادی به سبب تسلیم شدن کف ستون ها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
26 تعیین مدت زمان دوام زلزله های ایران و ارتباط آن با پارامترهای مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
27 محاسبه درز انقطاع برای ممانعت از برخورد دو ساختمان به هنگام زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
28 مطالعه ی عددی اثر پیش روی آتش سوزی بر رفتار قاب های فولادی صلب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
29 مقایسه رفتار تیرهای پیوند با مقطع قوطی و بال پهن از نوع کوتاه، متوسط و بلند در قاب های مهارشده واگرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
30 مقایسه رفتار تیرهای پیوند با مقطع قوطی و بال پهن با ارتفاع بلند در قابهای مهار شده واگرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
31 مقایسه رفتار لرزه ای اتصال اصطکاکی و اتکائی تیر فولادی به ستون CFT توسط صفحه انتهایی و میل مهار عبوری از درون ستون (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
32 مقایسه رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی خارج از مرکز با پیوندهای افقی و قائم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله