دکتر یاسمین استوار ایزدخواه

دکتر یاسمین استوار ایزدخواه دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران

دکتر یاسمین استوار ایزدخواه

Dr. Yasamin O. Izadkhah

دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Evaluation of People’s Knowledge of Tsunami: Case study of Chabahar in ۲۰۰۹ (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 4، شماره: 2
2 ارائه مدلی به منظور بهبود ایمنی بافت های شهری در برابر زلزله با توسعه پایگاه های جستجو، نجات و امداد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 3
3 ارتقاء روش های ارزیابی ساختمان های تاثیرگذار برای واکنش اضطراری پس از زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 2
4 Emergency settlements considering the influential buildings: (Case study: Chizar district of Tehran) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 8، شماره: 4
5 Examples of “Earthquake and Safety” Teaching Patterns at School and Preschool Levels (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 2، شماره: 1
6 Local self help in order to reduce earthquake risk (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 3، شماره: 1
7 Preparedness and Emergency Response Aspects of Sarpol-e Zahab (Kermanshah), Iran Earthquake of November ۱۲, ۲۰۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 4
8 Public Participation in Confronting Natural Disasters in Khuzestan Province: The Officials' viewpoint (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 2، شماره: 4
9 Women and Natural Hazards: Vulnerable in Disasters or Capable of Disaster Management (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 2، شماره: 2
10 نگاهی بر دسترسی به اطلاعات از دید ذی‌نفعان مدیریت سوانح طبیعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of the Iranian Children’s Knowledge and Preparedness of Earthquake (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 ارتقای نقش خبرنگاران در کاهش خطرپذیری لرزه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
3 ایمن سازی لرزه ای اجزای غیرسازه ای بیمارستانها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
4 CHALLENGES IN DISTRIBUTION OF EMERGENCY RELIEF SUPPLY:CASE STUDIES OF THREE EARTHQUAKES IN IRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 DISASTER PREPAREDNESS STRATEGY THROUGH EARTHQUAKE EDUCATION AND TRAINNING OF CLASSIFIED TARGET GROUPS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
6 DISASTER PREPAREDNESS STRATEGY THROUGH EARTHQUAKE EDUCATION AND TRAINNING OF CLASSIFIED TARGET GROUPS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
7 EARTHQUAKE PREDICTION AND THE NECESSITY FOR EARTHQUAKE PROTECTION PROGRAMS IN IRAN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 IMPROVING EARTHQUAKE DISASTER MANAGEMENT IN CHAIN SUPERMARKETS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 NATURAL DISASTER MANAGEMENT OPEN ACCESS REPOSITORY IN IRAN (NDM-OAR): THE IMPORTANCE AND NECESSITY OF A FEASIBILITY STUDY (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 PROPOSED STRATEGIES FOR DISASTER PREPAREDNESS:DARB-E-ASTANEH SILAKHOR EARTHQUAKE, IRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 Public Awareness and the Development of a Safety Culture: Key Elements in Disaster Risk Reduction (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 TRAINING TEHRAN TELEPHONE TAXI DRIVERS AS EMERGENCY REPORTERS IN THE AFTERMATH OF EARTHQUAKES (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 Training the Authorities for Earthquake Emergency Response: Challenges and Opportunities (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
14 بررسی آگاهی کودکان پیش دبستانی در مورد زلزله و مروری بر روشهای آموزشی موجود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 برنامه ریزی پیشگیری از سوانح و توسعه پایدار شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
16 برنامه ریزی پیشنهادی واکنش اضطراری برای تخلیه ایستگاههای مترو تهران در زلزله (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
17 برنامه کاهش اثرات و ساختار مدیریت بحران زمین لرزه در مراکز بهداشتی - درمانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
18 برنامه کاهش اثرات و ساختار مدیریت بحران زمین لرزه ر مراکز بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
19 چالشی نو در آموزش زلزله و ایمنی از طریق محیط و روشهای آموزشی مجازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
20 راهکارهای کاربردی ارتقای نقش معلمان درکاهش خطرپذیری لرزه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
21 زنان،سوانحطبیعیو توسعه:راهبردهایموجود و پیشنهادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
22 ساختاری پیشنهادی برای مدیریت بحران محلهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
23 ظرفیت سازی برای کاهش خطرپذیریدر برابرزلزله با رویکرد جامعه محور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
24 کاهش خطرپذیری سوانح از طریق رویکرد های مشارکتی محله- محور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
25 لزوم آموزش آمادگی در برابر زلزله در مهدهای کودک کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
26 مصیبتی تلخ تر از فاجعه زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
27 مکان یابی پایگاه های اسکان اضطراری و هدایت بهینه زلزله زدگان به مکانهای تخصیص یافته (مطالعه موردی: تهران- محله چیذر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
28 نمونه هایی از روشها و الگوها ی تدریس موضوع "زلزله و ایمنی" برای مقاطع پیش دبستانی و دبستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی