دکتر علی جهانی

دکتر علی جهانی گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست

دکتر علی جهانی

Dr. Ali Jahani

گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پوشش گیاهی شهری در کاهش آلودگی صوتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 27
2 ارائه سیستم هشدار اولیه، برای تأمین امنیت اکولوژیکی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده درمیان، شرق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 2
3 ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه قلعه رودخان- استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه اکولوژی انسانی دوره: 2، شماره: 1
4 ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر کیفیت آب رودخانه جنگلی قلعه رودخان استان گیلان با استفاده از شاخص های زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 3
5 ارزیابی پهنه های مستعد توسعه بوم گردشگری در منطقه شکار ممنوع اشکورات (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
6 ارزیابی توان گیاه درمنه دشتی در گیاه پالایی سرب و نیکل در منطقه دفن پسماند محمدآباد قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 10
7 ارزیابی ریسک اجرای طرح جنگلداری بر تغییرات تراکم مکانی پوشش گیاهی زیرآشکوب جنگل با رهیافت مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 2
8 ارزیابی ساختار سیمای سرزمین، به منظور توسعه و یکپارچه سازی مناطق تحت حفاظت (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 1
9 ارزیابی قابلیت ارتقاء سطح حفاظتی مناطق شکار ممنوع (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع الوند همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
10 ارزیابی و تحلیل توان بوم شناختی منطقه حفاظت شده باشگل با رویکرد زون بندی و ارتقای سطح حفاظت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
11 اولویت بندی واحدهای همگن مناظر طبیعی به روش آنتروپی شانون-ویکور (مطالعه منطقه حفاظت شده البرز مرکزی تحت مدیریت استان البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 4
12 Identifying the Effective Factors influencing In-Service Training of Employees at the Red Crescent Society of Zanjan Province (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 15، شماره: 1
13 L۲ Learners' Vocabulary Learning: Differential Effect(s) of Comprehension-Based vs. Production-Based Proactive/Reactive Focus on Form (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 6، شماره: 1
14 بررسی تاثیر عمق کاشت و تراکم کاشت بر رویش ارتفاعی، قطر یقه و درصد زنده مانی گونه زرد تاغ ((Haloxylon persicum (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 3
15 بررسی شیوع و عوامل مرتبط با بستری شدن مجدد سالمندان در بیمارستان های منتخب آموزشی شهر بجنورد، سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 3، شماره: 2
16 به دام اندازی و شناسایی حشرات جنگل های حرا (Avicennia marina) توسط تله های سطلی رنگی، استوانه ای و کارت زرد چسبی (مطالعه موردی: شهرستان میناب) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 4
17 پهنه بندی مخاطرات تنوع زیستی در منطقه حفاظت شده البرزمرکزی بخش جنوبی (تحت مدیریت استان البرز) با استفاده از تکنیک DANP (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 1
18 سطح مطلوبیت و اثر عوامل محیطی بر انتخاب زیستگاه خرس قهوه ای (Ursus arctos) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 21، شماره: 2
19 طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری در پیش بینی سطح سواد تنوع زیستی شهروندان استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
20 کمی سازی از هم گسیختگی سیمای سرزمین به عنوان شاخصی برای ارزیابی زیستگاه حیات وحش (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 1
21 کمی سازی از هم گسیختگی زیستگاه حیات وحش با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: پارک ملی لار و منطقه حفاظت شده ورجین) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
22 مدل سازی ارزیابی کیفیت زیباشناختی منظر جنگل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
23 مدل سازی ریسک سقوط درختان چنار خطرآفرین در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 4
24 مدل سازی ریسک کاهش تنوع و انقراض گونه های گیاهی در پارک ملی سرخه حصار (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
25 مدل سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در پارک ملی قمیشلو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
26 مقدمه ای بر قوم جانورشناسی به عنوان بخشی از دانش سنتی با نمونه هایی از دانش قوم جانورشناسی ساکنان منطقه ی حفاظت شده ی اشترانکوه در استان لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدلی جهت پیش بینی غلظت کربن مونو اکسید در سطح هوای شهری راهکاری جهت دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت مدیریت شهری در کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
2 ارزیابی اثرات تنش خشکی بر جوانه زنی مریم گلی لبه دار (Salvia limbata) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
3 ارزیابی اثرات جاده سازی بر وزن مخصوص ظاهری خاک (مطالعه موردی: پارک ملی خجیر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
4 ارزیابی اثرات حفاظت بر تغییرات تخلخل خاک (مطالعه موردی: پارک ملی سرخه حصار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
5 ارزیابی توان اکولوژیک در مناطق حفاظت شده برای تعیین مناطق مستعد جنگل کاری (مطالعه موردی:منطقه حفاظت شده کرکس- شهرستان نطنز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
6 ارزیابی توان اکولوژیکی اکوسیستم جنگلی جهت کاربری اکوتوریسم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
7 ارزیابی توان اکولوژیکی جنگل برای کاربری تولید چوب به کمک نرم افزار GIS مطالعه موردی بخش پاتم جنگل خیرود) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
8 ارزیابی دقت مدل رگرسیون چندگانه درپیش بینی شاخص کیفیت هوا (AQI) شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
9 ارزیابی دقت مدل رگرسیون چندگانه درپیش بینی غلظت COدر سطح هوای شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
10 ارزیابی قابلیت های الگوی باغ ایرانی در طراحی و زیباسازی منظر شهری ( نمونه ی موردی باغ فین کاشان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
11 ارزیابی کیفیت زیبا شناختی جنگل جهت مدیریت چند منظوره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
12 ارزیابی کیفیت زیباشناختی منظر: رهیافتها و معیارها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
13 بررسی آرا و نیازهای بازدیدکنندگان منطقه تفرجی ری زمین واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
14 بررسی تاثیر بافت خاک بر میزان تخریب در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی: پارک ×ملی سرخه حصار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
15 بررسی رابطه درصد سنگر یزه و تنوع زیستی گیاهان با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: پارک ملی سرخه حصار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
16 بررسی شدت، پهنهبندی و اثرات محیطی پدیده اقیلمی خشکسالی در استان یزد با استفاده از شاخص معیار سالانه بارندگی (SIAP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
17 پایش خشکسالیهای آینده مازندران با استفاده از زنجیره مارکف گام یک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 تجزیه و تحلیل پدیده اقلیمی خشکسالی و نقش آن در اکوسیستم های طبیعی یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
19 تحلیل اثرات اکوتوریسم بر میزان تراکم پوشش گیاهی و شناسایی گونه های مرتعی (پارک- ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
20 تعیین آسیب پذیری بوم شناختی منطقه حفاظت شده باشگل با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
21 ذخایر ژنتیکی ارس در جنگلهای کوهستانی زاگرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
22 رابطه بین روشهای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در جنگلهای بسیار مرطوب مطالعه موردی جنگلهای بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 روند استفاده از متریکهای سیمای سرزمین به عنوان شاخص سیمای سرزمین در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
24 شناسایی نشانگرهای نیازهای زیستی موثردر تعیین کیفیت محیط زیست شهری (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
25 شناسایی و طبقه بندی عوامل تخریب در مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده باشگل، استان قزوین) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
26 کاربرد GIS در شبیه سازی جنگل مطالعه موردی بخش گرازبن جنگل خیرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
27 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تهیه نقشه تیپولوژی جنگل به منظور ارزیابی توان اکولوژیکی (مطالعه موردی: بخش نمخانه جنگل خیرود) (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
28 مدل پیش بینی تغییرات آلودگی هوای شهری راهکاری جهت دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت مدیریت شهری در کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
29 مدل سازی تخریب پوشش گیاهی با استفاده از شاخص تنوع زیستی سیمپسون مطالعه موردی: پارک ملی سرخه حصار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
30 مدلسازی پیش بینی تراکم ازن در هوای شهر تهران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
31 مدلسازی تغییرات آلودگی صوتی در اتوبانهای شهری باهدف کاربرد در ارزیابی اثرات زیست محیطی جاده سازی ها(منطقه مورد مطالعه : بزرگراه های تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
32 مدلسازی رگرسیونی ضخامت پوست بر اساس متغیرهای فیزیکی درخت زبان گنجشک Fraxinus excelsior در محیط زیست شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
33 مقایسه ی ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر با استفاده از روش IUCN (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم