دکتر محمدرضا امیدی

دکتر محمدرضا امیدی استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دکتر محمدرضا امیدی

Dr. Mohammadreza Omidi

استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.