پروفسور کیوان امینی

پروفسور کیوان امینی پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه

پروفسور کیوان امینی

Prof. Keyvan Amini

پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new Levenberg-Marquardt approach based on conjugate gradient structure for solving absolute value equations (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2 افزایش کارایی روش های ناحیه اطمینان غیر یکنوا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
3 تحلیل و تشخیص تغییرات تصاویر ماهواره ای بر اساس طبقه بندی فازی و زیر تقریب ماتریسی نامنفی تنک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
4 روش شبه BB برای محاسبه بزرگ ترین مقدار ویژه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
5 مکانیابی بهینه شعب بانک به عنوان مراکز توزیع در فرایند بازاریابی با استفاده از روش های ریاضی TOPSIS و AHP مطالعه موردی: بانک مسکن شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
6 یک الگوریتم ناحیه اطمینان دوگامی برای حل دستگاه های معادلات غیر خطی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
7 یک روش شبه نیوتن خودمقیاس اصلاح یافته جدید برای حل مساله بهینه سازی نامقید (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات