دکتر ندا خاکساری

دکتر ندا خاکساری

دکتر ندا خاکساری

Dr. Neda Khaksari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.