دکتر سید امین اصغری پری

دکتر سید امین اصغری پری

دکتر سید امین اصغری پری

Dr. Seyed amin Asghari pari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی اثر ضخامت مانع و ایجاد دو مانع متخلخل با فاصله در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 13، شماره: 44
2 بررسی آزمایشگاهی اثر محل قرارگیری مانع متخلخل پیوسته سه بعدی در کف پله سرریز پلکانی بر مشخصات جریان عبوری (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 56
3 بررسی آزمایشگاهی الگوی آبشستگی پایین دست فشانه های مستغرق در چیدمان های منفرد و مرکب (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 36
4 بررسی عددی تاثیر ایجاد گودال های حفاظتی در بستر بر مهار کردن جریان غلیظ (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 23
5 بررسی عمق آبشستگی نهایی اطراف پایه پل با استفاده از ترکیب طوقه و شکاف و طناب سیمی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 37
6 مقایسه آزمایشگاهی تاثیر زبری مصنوعی و شیب معکوس بستر در کنترل پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 57