دکتر مجید صفر جوهری

دکتر مجید صفر جوهری

دکتر مجید صفر جوهری

Dr. Majid Safar johari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استحکام فشاری کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی دوره: 3، شماره: 1
2 توسعه روش قیطان بافی- پولتروژن و بررسی خواص مکانیکی میله های کامپوزیتی تولید شده با این روش (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین برخی پارامترهای ساختاری برید و کار تا حد پارگی آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
2 استحکام نخهای رینگ تجمعی سولو و سایروی ریسیده شده با توجه به پارامترهای ساختاری نخ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 Characterization of Silica-PAN Composite Nanofibers (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 Investigation the effect of laser irradiation parameters on surface morphology of nanofibers (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
5 Laser Irradiation of Silica-PAN Composite Nanofibers (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 بررسی آماری استحکام کششی بریدهای هیبریدی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
7 بررسی ارتباط نتایج اندازه گیری پرزینگی نخ با دستگاه شرلی و پردازش تصویر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
8 بررسی تاثیر نوع بافت و مغزی برید بر خواص کششی بریدهای استوانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 بررسی تأثیر اندازه کلیپسبر خواصکیفی نخ رینگدر سیستم ریسندگی نیمه فاستونی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
10 بررسی تأثیر ساختارهای هیبریدی (نمره نخ) بر خواص کششی برید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
11 بررسی تجربی اثر ساختمان برید لوله ای بر ضریب پواسون با استفاده از روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
12 بررسی تجربی اثر ساختمان برید لوله ای بر میزان نفوذ مایعات در آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
13 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نهایی نخهای تجمعی روکواس و پیش بینی خواص با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
14 بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های تقویت شده با ساختارهای بریدلوله ای هیبریدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
15 بررسی رفتار کششی بریدهای هیبریدی با استفاده از برازش دو خطی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
16 بررسی نقش اجزای تشکیل دهنده برید های استوانه ای بر منحنی نیرو ازدیاد طول آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
17 بررسی و مقایسه میزان پوشانندگی فیلامنت های مغزی در نخ های مغزی دار به کمک پردازش تصاویر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
18 بهینه سازی متغیرهای ماشین ریسندگی اصطکاکی به کمک طرح آماری Box & Hunter (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
19 تاثیر تاب نخ و فاصله نیمچه نخ ها برپارامترهای ساختاری و استحکام نخهای سایرو (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
20 تأثیر عملیات سوزن رنی بر کسر حجمی و آرایش یافتگی سه بعدی الیاف در منسوجات بی بافت سوزنی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
21 کاهش پرزینگی نخهای رینگ، سولو وسایرو با استفاده از نازل هوا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
22 مدل هندسی ضریب پواسون نخ چندلا شده آگزتیک تحت نیروی کششی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
23 مطالعه رفتار نفوذ مایع در نخ های تولیدی توسط سامانه های سولو و سایرو و Rocos (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 مطالعهی فاکتور تجمع الیاف در نخ های تولیدشده در سامانه های رینگ،تجمعی ROCOS و سولو و سایرو (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
25 مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی موکت های نمدی تولیدشده ازالیاف پلی پروپیلن و مخلوط آن با پلی استر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
26 مقایسه نگرش کارکنان ومدیران به عوامل انگیزشی کارکنان در کار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران