علی بخشی

 علی بخشی

علی بخشی

Ali Bakhshi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.