دکتر عبدالمجید آهنگری

دکتر عبدالمجید آهنگری دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبدالمجید آهنگری

Dr. Abdolmajid Ahangari

دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 1
2 ارزیابی جایگاه زنان در توسعه در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 17، شماره: 2
3 اندازه گیری شاخص های فقر نسبی در خانوارهای شهری استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 4
4 Stock prices and house prices: Which one affects the other? (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 2
5 The Impact of Neighborhood on Iran’s Intra-Industry Trade (A Spatial Panel Econometric Approach) (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 24، شماره: 1
6 The Role of Government Health and Education Expenditure on Economic Growth in Iran and OPEC Countries (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 24، شماره: 4
7 برآورد شاخص توسعه انسانی استان های ایران و بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 2
8 بررسی آثار سرریز عوامل موثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 17، شماره: 34
9 بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران: با تاکید بر تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 9، شماره: 1
10 بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بازار محصول بر کیفیت سود: رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 3
11 بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
12 بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی نقش سرمایه گذاری و بهره وری مناطق آزاد اروند، قشم و کیش بر اشتغال (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 10، شماره: 37
14 تاثیر مدیریت سود بر میزان مربوط بودن سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 3
15 تجزیه و تحلیل و شناسایی اثر نوسانات متغیرهای نفت، طلا و ارز بر تراز تجاری در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی رگرسیون های فازی و روش تاپسیس تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 4
16 تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه پارامتری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 3
17 تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان ازنظر شاخص های بهداشتی-درمانی در دو مقطع زمانی 1387 و 1392 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 23، شماره: 11
18 رابطه ی ریسک و سرمایه گذاری خصوصی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 8، شماره: 30
19 سیاست های ارزی و تجاری و تاثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فساد مالی و آزادی اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
2 ارتباط بین مخارج بهداشتی و آموزشی دولت بر توزیع درآمد: در کشورهای صادرکننده نفت اوپک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
3 اقتصاد تک محصولی و راههای برون رفت از آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
4 اقتصاد شهری؛ و چگونگی تاثیر آن برتوسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
5 The Effect of Real Exchange Rate Volatility on Productivity Growth in Iran With The Role of Financial Development (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
6 The Monetary Model of Exchange Rate in Iran Economy: an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
7 برآورد پتانسیل تجاری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 برآورد تابع تقاضای بلند مدت پول (تاثیر نرخ تورم، سطح درآمد و نرخ بهره) به روش پانل دیتا (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
9 برآورد تابع تقاضای بلند مدت پول: مطالعه موردی کشورھای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
10 بررسی اثر جریان های تجارت بر سطح اشتغال در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
11 بررسی اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 بررسی اثر مصرف انرژی الکتریسیته (برق) بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
13 بررسی ارتباط بین فرصت کارآفرینی و رشد اقتصادی درکشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
14 بررسی تابع تقاضای بلند مدت پول در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
15 بررسی تاثیر نااطمینانی در صادرات بر تولید بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
16 بررسی رابطهی بین درآمد نفت، مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکنندهی نفت اوپک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
17 بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی در منتخبی از کشورهای اسلامی رویکرد GMM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
18 بررسی میزان دستیابی به اهداف استراتژیک بانک ملی با استفاده کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه بانک ملی استان خوزستان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
19 تاثیر اندازه دولت بر بهره وری نیروی کار در کشورهای عضو اپک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
20 تاثیر سطح درآمد و نرخ تورم بر برآورد تابع تقاضای بلندمدت پول در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
21 تاثیر نرخ بهره و سطح درآمد بر برآورد تابع تقاضای بلندمدت پول در کشورهای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
22 تاثیر نرخ بهره و نرخ تورم بر برآورد تابع تقاضای بلندمدت پول در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از روش دیتا پنل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
23 تأثیر تجارت خارجی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اشتغال کشورهای منتخب در حال توسعه صادر کننده نفت با استفاده از روش گشتاورهای تعمییم یافته GMM) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
24 تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
25 تحلیل عوامل تأثیرگذار اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
26 تخمین تابع تقاضای برق خانگی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
27 تعیین درجه توسعه یافتگی استان های کشور با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دو مقطع 1391 و 1393 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
28 تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خوزستان در بخش ارتباطات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
29 رتبه بندی شهرستانهای استان خوزستان در بخش ارتباطات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
30 رتبه بندی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خوزستان در بخش ارتباطات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
31 شاخص های مدل مفهومی DPSIR در مطالعات بررسی اثر ریز گرد بر حمل و نقل شهر اهواز با کاربرد تکنیک تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
32 مالیات سبز و توسعه پایدار مروری تحلیلی بر مباحث نظری و تجربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
33 مروری بر برنامه های توسعه، چالش ها و موانع برنامه ریزی توسعه در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پایداری کسب و کار
34 مقایسه میزان آگاهی رانندگان در مورد گرد و غبار ، مهمترین مشکلات و خسارات بهداشتی و اقتصادی ناشی از گرد و غبار با توجه به متغیر نوع خودروی رانندگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار