دکتر شراره مهدی زاده

دکتر شراره مهدی زاده دانشگاه الزهراء

دکتر شراره مهدی زاده

Dr. Sharareh Mehdizade

دانشگاه الزهراء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی خلقیات ایرانیان در واقعه‌ی رژی (بررسی سه مصداق جمع‌گرایی، استبدادستیزی و قانون‌گریزی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 7، شماره: 16
2 بررسی رابطه میان نحوه استفاده از اینترنت و ماهواره با برگذاری روز دوستی (ولنتاین) در میان جوانان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 3، شماره: 9
3 بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 5، شماره: 17
4 بررسی نگرش جوانان به استفاده از سایت های همسریابی و عوامل موثربرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
5 تاثیر شبکه های اجتماعی بر تحقق دموکراسی دیجیتال مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 55
6 تاثیر فعالیت های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند (مورد مطالعه: زنان بالای ۱۸ سال مشغول انجام فعالیت های هنری شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 61
7 تبارشناسی: روش _ اندیشه ای انتقادی و مواجهه ای دیگرگون با گذشته، حال، آینده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 18، شماره: 67
8 تجربه زیسته زنان کارگر خانگی در بستر جهان های متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 21، شماره: 2
9 تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 4، شماره: 1
10 تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 27
11 تلویزیون، مخاطب و نگرش نو (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 4
12 رابطه توانمندی زنان و مدارای زناشویی زنان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 19، شماره: 4
13 رسانه و دین داری در میان جوانان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 22، شماره: 47
14 عوامل اجتماعی موثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی سال ۱۳۹۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 42
15 عوامل موثر بر روابط زوجین در خانواده های روستایی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 5، شماره: 3
16 مطالعه رابطه بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شبکه های اینترنتی و دموکراسی الکترونیک در بین زنان (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری