دکتر سیدعلی اصغر سلطانی

دکتر سیدعلی اصغر سلطانی دانشیار دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم

دکتر سیدعلی اصغر سلطانی

Dr. Seyed Ali Asqar Soltani

دانشیار دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادب در گفتمان قرآن: گفتگوی موسی(ع) و فرعون در سوره اعراف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 2، شماره: 4
2 استدلال یا سفسطه: مطالعه رتوریکی نطقهای موافق و مخالف نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
3 Conceptual Metaphors of “Harb” Verses in the Framework of the Charteris- Black Metaphor Critical Analysis Approach in order to Model Pure Life (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life دوره: 8، شماره: 28
4 بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم به همین سادگی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 6، شماره: 2
5 بازنمایی هویت «پیر مغان» و«صوفی» در دیوان غزلیات حافظ با رویکرد نشانه شناسی گفتمانی و نظریه گفتمان لاکلا و موف (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 70
6 بررسی مقایسه ای بسامد کاربرد استعاره مفهومی «علم» در گفتار خاتمی، احمدی نژاد و روحانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
7 بررسی مقایسه ای مفهوم سازی شناختی «دانشگاه» در گفتمان های اصلاح طلبی، اصول گرایی و اعتدال-گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 12، شماره: 48
8 بررسی نشانه شناختی عناصر دینی در فیلم نشانه ها اثر شیامالان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 12
9 تاثیر جنسیت بر مفهوم سازی استعاری در روایت های زنانه و مردانه از جنگ تحمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
10 تاثیر رویکردهای تجددگرا، پساتجددگرا و هرمنیوتیکی بر آموزش تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 11، شماره: 42
11 تحلیل انتقادی گفتمان طریقت و شریعت دربارﮤ ﻗﺼﮥ ابومسلم‌نامه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 12، شماره: 2
12 تحلیل خطبه شِقشِقیّه با تکیه بر بافت‌شناسی اجتماعی- سیاسی، نظریه فراگفتمان و مبانی بلاغت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 11، شماره: 1
13 تحلیل گفتمان انتقادی ابعاد سه گانه نفرت پراکنی زنان علیه زنان در اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 22
14 تحلیل گفتمان برنامه های تولیدی شبکه ((من و تو)) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 3
15 تحلیل گفتمان سیاسی رسانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 1
16 تحلیل گفتمان مولفه های کلیدی نفرت پراکنی زنان علیه زنان در شبکه اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 14، شماره: 2
17 تحلیل گفتمانی فیلم های سیاسی - اجتماعی : نگاهی به "پارتی "سامان مﻘدم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 3، شماره: 9
18 تحلیل گفتمانی مفهوم عشق در ترانه های مردمپسند ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
19 تحلیلی بر بازنمود گفتمان مشروعیت وبری در متن رسانه ای مطالعه موردی مستند «سفر انقلابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 6، شماره: 19
20 تعامل و تقابل گفتمانی نشانه شناسی گفتمانی فیلم «گوزن ها» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 13، شماره: 48
21 جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌گذاری فراگیری زبان‌های خارجی: چالش‌های امروز و برنامه‌ریزی‌های آینده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 22، شماره: 87
22 جنسیت در روایت های زنانه و مردانه جنگ از منظر تحلیل انتقادی استعاره (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 2
23 چکیده انگلیسی مقالات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 2
24 چکیده مقالات به زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 6، شماره: 2
25 چکیده مقالات به زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 6، شماره: 1
26 چکیده مقالات به زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 7، شماره: 1
27 چکیده مقالات به زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 7، شماره: 2
28 رتوریک سیاسی و الگویابی پارلمانی در نطق های عمومی فراکسیون امید و ولایت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 3
29 سازوکارهای ادب ورزی در نامه نگاری دوره مملوکی با تاکید بر کتاب صبح الاعشى (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
30 سازوکارهای اقناعی در برساخت گفتمانی بدن زنانه در دهه نود ایران از منظر روان شناسی گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
31 سعادت آباد کجاست؟ نشانه شناسی گفتمانی فیلم «سعادت آباد» ساخته مازیار میری (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 8، شماره: 2
32 قدرت، هویت و نظام آموزشی: بررسی برساخت هویت در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 19، شماره: 70
33 کاربرد شناسی زبان و سازوکارهای ادب ورزی در برخی از ادعیه شیعه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 5
34 مراحل ساخت معنا در خطبه ۸۷ نهج البلاغه از دیدگاه نظریه آمیختگی مفهومی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6
35 مطالعه شکل گیری هویت جسمیت یافته زنان دهه نود با رویکرد روانشناسی گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 14، شماره: 1
36 مواجهه مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا: فاجعه یا حادثه؟ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 19، شماره: 73
37 نشانه شناسی گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 26، شماره: 56
38 نظام های نشانهای دلالتگر در صفحه اول روزنامه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 5، شماره: 15
39 نقش های کاربردشناختی صلوات در گفتار فارسی زبانان ایرانی و عرب زبانان عراقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 1، شماره: 2
40 نگاهی گفتمانی به برساخت مفهوم ازدواج در ایران قبل از انقلاب با تاکید بر برساخت «زن مطلوب» (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 40
41 واکاوی گفتمان هویت ملی در کتاب های مطالعات اجتماعی متوسطه اول از منظر لاکلائو و موف (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نگرشی به زن:تاثیر جنسیت فیلمنامه نویسان در انتخاب واژگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش