دکتر مجید موحد مجد

دکتر مجید موحد مجد استاد دانشگاه شیراز

دکتر مجید موحد مجد

Dr. Majid Movahed Majd

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Exploring the Iranian Female Sandwich Generation’s Experiences of Multigenerational Caregiving Under the COVID-۱۹ Pandemic: A Qualitative Study Using Situational Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات اپیدمیولوژیک دوره: 9، شماره: 1
2 بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کننده های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
3 بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کننده های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
4 بازنمایی مناسک محرم در رسانه های غرب؛ تحلیل نشانه شناختی عکس های پایگاه عکاسی توتالی کول پیکس با موضوع محرم و عاشورا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 31
5 بازنمود وضعیت فساد در گفتمان رسانه ای تحلیل گفتمان انتقادی مطبوعات ایران دهه ۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 65
6 تبیین ارتباط انسجام خانواده و ساختار توزیع قدرت در آن (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 6، شماره: 14
7 تبیین جامعه شناختی همسازی اجتماعی گروه های قومی در افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 2
8 تتحقق پراکسیس بمثابه ی آزادی و بنیاد انسان (در پرتو نقد مارکس بر مدرنیته) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 11، شماره: 1
9 دینداری و سلامت: بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی سلامت محور در بین شهروندان شهر شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 6، شماره: 13
10 گفتمان های متخاصم در شکل گیری و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه ۹۰ (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 8، شماره: 17
11 مطالعه ساخت اجتماعی حوادث ناشی از کار مطالعه موردی کارگران معادن زغال سنگ منطقه کوهبنان کرمان و طبس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
12 ناسیونالیسم در آراء اندیشمندان و متفکران اهل سنت (مطالعه تطبیقی آراء متفکران شبه قاره هند با متفکران عرب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مطالعه رابطه مصرف رسانه های مدرن ارتباطی (موبایل و اینترنت) با سبک زندگی جوانان 18-29 ساله شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه