دکتر بختیار جواهری

دکتر بختیار جواهری استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

دکتر بختیار جواهری

Dr. Bakhtiar Javaheri

استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.