دکتر نبی جمعه زاده

دکتر نبی جمعه زاده Department of Medical Bacteriology, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran

دکتر نبی جمعه زاده

Dr. Nabi Jomehzadeh

Department of Medical Bacteriology, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.