دکتر محمدرضا نوری امامزاده ئی

دکتر محمدرضا نوری امامزاده ئی دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدرضا نوری امامزاده ئی

Dr. Mohammadreza Nouri

دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیادر شرایط خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
2 اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
3 ارزیابی روش های مختلف تعیین ضرایب معادله نفوذ فیلیپ در فرایند آبیاری متوالی جویچه ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
4 ارزیابی سیستم آبیاری جویچهای در دشتهای شهرکرد، بروجن و خانمیرزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد دستگاه WFD در تعیین اجزای بیلان آب نفوذ یافته به ناحیه ریشه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
6 ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 3
7 برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از داده های نفوذ استوانه های دوگانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
8 بررسی تاثیر روش های کم آبیاری متناوب و سنتی در آبیاری قطره ای بر برخی از صفات سیب زمینی در شهرکرد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 2
9 بررسی تاثیر مدیریت های کم آبیاری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و فنولوژیک گیاه گوجه فرنگی( Lycopersicon esculentum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
10 بررسی تاثیر هوادهی و پوشش دهی بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
11 تاثیر شیب طولی متغیر بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 4
12 تاثیر کاربرد آب شور در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و بهره وری آب در گیاه لوبیا قرمز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 4
13 تاثیر لایه ژیوتکستایل در کاهش آب شستگی موضعی پایه استوانه ای پل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
14 تاثیر مساحت و جنس تقطیرکننده در روش آبیاری تقطیری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 2
15 تأثیر استفاده از آب و خاک آلوده به کادمیم بر اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
16 تعیین بهترین الگوی پوشش ژئوتکستایل برای کاهش آب شستگی اطراف گروه پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
17 تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی خیار با استفاده از میکرولایسیمتر در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 4
18 شبیه سازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-۲D (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
19 مدیریت رطوبت با مدل HYDRUS ۲D/۳D برای تعیین عمق و فاصله زهکش ها در کشت دوم شالیزار (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
20 مقایسه مدل های فائو و واگنینگن در برآورد پتانسیل تولید ذرت علوفه ای و تعیین سطح مدیریت کشت آن در اطراف شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
21 مکانیابی عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی به روش منطق فازی در حوضه آبریز دشت شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
22 همبستگی قرائت های دستگاه القاءگر الکترومغناطیس (EM۳۸) با برخی ویژگی های فیزیکی خاک در شرایط شور (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش رطوبتی بر راندمان مصرف آب سیب زمینی (رقم آگریا) در شرایط کنترل شده و مزرعه (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
2 اثر سطوح مختلف پلیمر ابرجاذب بر کارایی آبیاری قطره ای درگیاه اوستیوسپرموم کشت شده دردیوارسبز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثرات بیوچار برگ خرما بر ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک لوم شنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 ارزیابی پنج نوع قطره چکان موجود در بازار ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
5 ارزیابی تأثیر واکاری جوی و پشته بر یکنواختی توزیع آب در جویچه‌ها (مطالعه موردی: مزارع نیشکر واحد امیرکبیر - خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
6 ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید ذرت علوفهای به روش واگنینگن دردشت شهرکرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 ارزیابی روش های تشت تبخیر و مقایسه آن با داده های لایسیمتر به منظوربرآورد تبخیر- تعرق مرجع در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 ارزیابی زیست محیطی سدها ضرورتی برای تحقق پایداری در صنعت سدسازی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
9 ارزیابی کارایی مصرف آب گیاه فلفل قلمی در آبیای با استفاده از تقطیر آب شور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
10 اصلاح رفتار مقاومتی خاک ریز دانه با استفاده از کاه جو و پلاستیک ضایعاتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 الزام گسترش آبیاری قطره ای زیرسطحی در توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
12 برآورد پارامترهای منحنی رطوبتی خاک با بافت های مختلف با استفاده از مدل کامپیوتری RETC (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
13 برآورد تبخیر- تعرق، ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب کلزا با استفاده از لایسیمتر زهکش دار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 برآورد دبی سیلاب های حوضه بالادست کارون به کمک اطلاعات فیزیوگرافی حوضه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر ضریب زبری مانینگ بر روی دو بستر تیزگوشه و گردگوشه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشردگی خاک تحت اثر نیروی وزن ماشین آلات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
17 بررسی اثر افزایش کلش کندم بر میزان تراکم خاک کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 بررسی اثر توزیع اندازه ذرات خاک روی هدایت هیدرولیکی خاک شنی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
19 بررسی اثر خاک اره و خاک اره اصلاح شده در جذب یون های کلر، کلسیم و منیزیم در آب های شور و لب شور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 بررسی اثر متقابل دور و مقدار آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد محصول ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
21 بررسی اثرات تنش خشکی روی ریشه و غده سیب زمینی آگریا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
22 بررسی تاثیر سیستم آبیاری فتیله ای بر مقدار ویتامین ث، PH و مواد جامد محلول فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
23 بررسی تاثیر کم آبیاری سنتی و آبیاری بخشی بر عملکرد و راندمان مصرف آب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
24 بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی با داده های ماهواره GRAC (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بالارود در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
26 بررسی راهکارهای مدیریت بهینه درمصرف آب کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
27 بررسی کارایی مصرف آب فلفل قلمی در روش آبیاری سطحی و چگالشی (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
28 بررسی کاربرد زئولیت در فیلتر شنی درکاهش یون های کلسیم، منیزیم و کلر از آب-های شور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
29 بررسی مجموعه قوانین و مقررات تعیین تعرفه آب کشاورزی و ارائه راهکارهای قانونی جهت تشویق کشاورزان به استفاده بهینه از منابع آب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
30 بیلان مبادلات تجاری اب مجازی در جهان ابزاری برای مدیریت کلان درمنابع اب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
31 پهنه بندی خطر فرونشست تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت لور) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
32 تاثیر افزایش بنتونیت بر تراکم پذیری خاک مسئله دار (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
33 تاثیر بیوچار بر مدت زمان نفوذ عمقی جبهه رطوبتی به یک عمق مشخص و میزان کشیدگی جبهه رطوبتی از گسیلنده نقطه ای در اراضی شیبدار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 تاثیر سطوح مختلف هوادهی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه فلفل قلمی تحت سطوح مختلف شوری آب آبیاری و بافت خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
35 تاثیر سطوح مختلف هوادی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک تحت سطوح مختلف شوری آب آبیاری و بافت خاک بر گیاه فلفل قلمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
36 تاثیر سیستم آبیاری فتیله ای بر کارایی مصرف آب و برخی صفات رشد فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
37 تاثیر شیب طولی متغیر جویچه بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 تاثیر نوسانات سطح ایستابی برعملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
39 تاثیرزمان آبیاری روی ضرایب شاخص تنش آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
40 تأثیر تیمارهای آبیاری بخشی بر تعدادی از خصوصیات کیفی و فیزیولوژیک گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 تعیین بهترین الگوی پوشش ژئوتکستایل برای کاهش آب شستگی اطراف گروه پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
42 تعیین بهترین زمان تردد ماشین آلات در مزرعه با هدف جلوگیری از تنش فشردگی (مطالعه ی موردی- مزرعه دانشگاه شهرکرد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
43 تغییرات عملکرد میوه فلفل دلمه ای تحت تاثیر آبیاری بخشی منطقه ریشه Partial Root Drying (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
44 توسعه کشاورزی پایدار با مدیریت رطوبتی و کاهش تراکم خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
45 حذف آلودگی از محیط آبی بوسیله بستر متخلخل با جنس شن سیلیس در مقادیر مختلف از جریان عبوری ( مطالعه موردی فلز سنگین مس ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
46 شبیه سازی انتقال آلودگی به آب های زیرزمینی از مدفن سرپوشیده آلاینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
47 شبیه سازی تأثیر مدفن سرپوشیده در انتقال آلودگی در آب های زیرزمینی توسط مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
48 فرسایش خاک در حوضه آبخیز کوثر و اقدامات لازم برای کنترل رسوبگذاری حاصل از آن در مخزن سد دز  (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
49 مقایسه تاثیر زهکشی آزاد (سنتی) و زهکشی کنترل شده بر عملکرد سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 مقایسه تأثیر روش های آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی و آبیاری شیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
51 مقایسه تأثیر روشهای آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی توأم با اعمال کم آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیک ذرت علوفهای (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
52 مقایسه دو مدل اینرسی صفر و موج جنبشی در مطالعه پیشروی جریان آب در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 مقایسه نفوذآب درآبیاری سنتی باآبیاری کات بک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 یک راه حل عددی برای لحاظ کردن تاثیر Et بر افت ایستابی و فاصله زهکشها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی