دکتر هادی بستام

دکتر هادی بستام

دکتر هادی بستام

Dr. Hadi Bastam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی ساختاری عوامل موثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 38
2 ارائه الگوی ساختاری عوامل موثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 38
3 ارایه الگوی داینامیکی اخبار جعلی در دوران شیوع کووید-۱۹ با توجه به مولفه های ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 5
4 Designing a Dynamic Brand Equity Model Concentrating on Fake News in Coca-Cola Company (دریافت مقاله) مجله تفکر سیستمی در عمل دوره: 2، شماره: 2
5 Designing and validating an agile financial marketing capability model for the development of the health tourism industry after Covid-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 7، شماره: 4
6 The Agility Model of the Banking Industry in Digital Marketing (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 2، شماره: 3
7 بررسی عوامل موثر بر بازاریابی چابک دیجیتال در صنعت بانکداری با بهره گیری از نقشه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات دوره: 2، شماره: 7
8 تحلیل نگرش و رفتار مشتریان شرکتی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 27
9 طراحی مدل کسب وکار انطباقی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
10 طراحی مدل نوآوری خدمات مبتنی بر هم آفرینی ارزش مشتری در صنعت هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 2
11 نقش بازاریابی در توسعه گردشگری سلامت در ایران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش تعدیلگری بازاریابی رابطه مند بر رابطه میان مدیریت هویت برند خدمات و وفاداری مشتریان به برند (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی ایران شهر مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
2 اثر تاییدکننده های مشهور بر نگرش به تبلیغات و قصد خرید (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری
3 اثر قیمت بر نگرش فروشندگان نسبت به محصولات آرایشی - بهداشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
4 اولویت بندی ارزش های مورد انتظار شهروندان در هوشمندسازی ترافیک شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
5 اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل کم پرسنل شهرداری مشهد در استفاده از مراکز پزشکی شهرداری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان بین المللی صنعت حمل و نقل و ترانزیت کالا در آسیای میانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
7 اولویت بندی عوامل موثر در کاهش نرخ رویگردانی مشتریان در موسسه اعتباری ملل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
8 بررسی اثر تاییدکننده مشهور بر نگرش به تبلیغات و قصد خرید با میانجی گری ارزش تبلیغات (مورد مطالعه : مشتریان اینستاگرامی اکسسوری مردانه ) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
9 بررسی اثر تجانس ارزش بر تعهد به برند در میان مشتریان بانک ملی شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
10 بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه بیمه عمر نوین درشهرمشهد) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
11 بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید مشتری با توجه به نقش میانجی گری ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
12 بررسی تاثیر تبلیغات ویروسی بر قصد خرید مشتری با توجه به نقش میانجی گری آگاهی فرهنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
13 بررسی تاثیر عناصر آموزشی ناشی ازبهره گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در میزان یادگیری مورد مطالعه دانشجویان مجازی دانشکده مهندسی مرکز آموزشهای الکترونیکیدانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
14 بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش درک شده و اعتماد به برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
15 بررسی تاثیر کشور خاستگاه در نیات مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت بازرگانی نوین کسب و کار و بازاریابی با رویکرد رونق تولید ملی
16 بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده، تصویر شرکت و هزینه های جابجایی بر ارزش ویژه مشتری با نقش تعدیل گری رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک های سپه شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
17 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در اعتمادسازی مشتریان با نقش میانجی گری ( هوش تجاری و استفاده از رسانه اجتماعی (مورد مطالعه؛کارکنان شعب بانک سپه مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
18 بررسی تاثیر مزیت رقابتی الکترونیکی و شفافیت الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
19 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و مشارکت کارکنان در استقرار فرهنگ نوآوری در مدارس غیرانتفاعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
20 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و مشارکت کارکنان در بهبود عملکرد آموزشی در مدارس غیرانتفاعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
21 بررسی جایگاه مهارت کارکنان در آژانس های مسافرتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
22 بررسی رابطه بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی با رضایت مشتری با توجه به نقش میانجی گیری هویت اجتماعی در مشتریان شرکت ایرانسل در شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
23 بررسی نقش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان با توجه به نقش میانجی تصویر برند (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
24 بهبود رضایت شغلی و ارتقاء عملکرد سازمانی در پرتو آموزش های سازمانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
25 تاثیر دوسوتوانی فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت با نقش میانجی نوآوری سازمانی و چابکی استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد) (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران
26 تاثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان بر نیات رفتاری مشتریان در آژانس های مسافرتی شهر مشهد با تاکید بر نقش میانجیگری شهرت سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
27 تاثیرمدیریت تجربه مشتری بر رضایت مشتری از طریق احساس و شناخت مشتری در فروشگاه های زنجیره ای شهرمشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
28 تحلیل نقش میانجی مدیریت دانش در تاثیر یادگیری سازمانی بر قابلیت نوآوری شرکت توزیع برق مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روانشناسی و حسابداری
29 تحلیل نقش میانجی نگرش به برند در تاثیر شهرت برند بر مدیریت برند بانک رفاه در شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روانشناسی و حسابداری
30 حمایت های دانشگاهی راهبردی بر ترغیب دانشجویان به کارآفرینی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
31 رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود عملکرد حرفه ای معلمان ابتدایی در آموزش هایمجازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
32 رویکردی جامع در شناسایی عوامل موثر در انتخاب بازارهای صادراتی زعفران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
33 شناسایی ارزش های مورد انتظار شهروندان در هوشمندسازی ترافیک شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
34 شناسایی عوامل موثر بر بهبود عملکرد حرفه ای معلمان ابتدایی در آموزش هایمجازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
35 شناسایی عوامل موثر بر تمایل کم پرسنل شهرداری مشهد در استفاده از مراکز پزشکی شهرداری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
36 شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتریان بین المللی صنعت حمل و نقل و ترانزیت کالا در آسیای میانه (مورد مطالعه : شرکتهای حمل و نقل مستقر در مشهد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
37 شناسایی عوامل موثر در کاهش نرخ رویگردانی مشتریان در موسسه اعتباری ملل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
38 شناسایی و رتبه بندی چالش ها و موانع پیاده سازی بانکداری بدون شعبه (مورد مطالعه: بانک قرض الحسنه رسالت) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
39 علل نیاز به چابکی قابلیت های بازاریابی درصنعت گردشگری سلامت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بازاریابی گردشگری سلامت
40 نقش یادگیری سازمانی بر رشد قابلیت نوآوری: تحلیل نقش میانجی فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
41 واکاوی مفاهیم کارآفرینی، کارآفرینان ویژگی های آنان نقش آنها در صنعت بیمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع